Kunnskapsteori

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunnskap

  Kunnskap, viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt.Kunnskap er blant de mest sentrale begrep og tema innenfor filosofisk epistemologi og erkjennelsesteori. Spørsmålet om kunnskapens eller erkjennelsens natur - samt spørsmålet om hvordan man må gå frem for å sikre seg kunnskap - har opptatt filosofer gjennom hele den vestlige tenkningens historie. Svarene en har ment å finne har dessuten påvirket hvordan man har tenkt om verden og virkelighetens beskaffenhet, og slik sett har epistemologi også øvet avgjørende innflytelse på metafysikk, ontologi og vitenskap. Innen analytisk filosofi har man gjerne forsøkt å forstå kunnskap gjennom en språklig eller psykologisk basert analyse eller definisjon av begrepet kunnskap.

 • buddhisme

  Buddhismen har en svært rik litterær tradisjon som spenner over et stort spekter av sjangere og som strekker seg helt tilbake til rundt år 400 fvt. Frem til cirka 1100–1200 tallet evt. ble det meste av den buddhistiske litteraturen forfattet i India, først bare muntlig men etterhvert også skriftlig. Etterhvert som buddhismen spredte seg til samfunn og kulturer utenfor India ble den indiske buddhistiske litteraturen oversatt til lokale språk og det vokste frem lokal buddhistisk litteratur..

  Fra wikipedia

 • John Locke

  For rollefiguren i den amerikanske TV-serien Lost, se John Locke (Lost).John Locke (født 29.

 • Stoisisme

  Stoisisme (fra gresk Στοά) er en retning innenfor hellenistisk filosofi, grunnlagt i Athen av Zenon fra Kition tidlig på 200-tallet f.Kr.

 • Vestlig filosofi

  Vestlig filosofi er den filosofiske tradisjon i den vestlige delen av verden som skiller seg fra den østlige eller orientalske filosofiske tradisjonen.