Kunnskapsteori

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunnskap

  Kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt.Kunnskap er blant de mest sentrale begrepene og temaene innenfor filosofisk epistemologi og erkjennelsesteori. Spørsmålet om kunnskapens eller erkjennelsens natur samt spørsmålet om hvordan man må gå frem for å sikre seg kunnskap har opptatt filosofer gjennom hele den vestlige tenkningens historie.

 • buddhisme

  Buddhismen har en svært rik litterær tradisjon som spenner over et stort spekter av sjangere og som strekker seg helt tilbake til rundt år 400 fvt. Frem til cirka 1100–1200-tallet ble det meste av den buddhistiske litteraturen forfattet i India – først bare muntlig, men etterhvert også skriftlig. Etterhvert som buddhismen spredte seg til samfunn og kulturer utenfor India, ble den indiske buddhistiske litteraturen oversatt til lokale språk, og det vokste frem lokal buddhistisk litteratur..

  Fra wikipedia

 • John Locke

  For rollefiguren i den amerikanske TV-serien Lost, se John Locke (Lost).John Locke (født 29.

 • Stoisisme

  Stoisisme (fra gresk Στοά) er en retning innenfor hellenistisk filosofi, grunnlagt i Athen av Zenon fra Kition tidlig på 200-tallet f.Kr.

 • Sybille Krämer

  Sybille Krämer (født 31.