Kunnskapsteori

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • erkjennelsesteori

  Erkjennelsesteori er i filosofien betegnelsen for en lære eller teori om erkjennelse og kunnskapstilegnelse. Den tar for seg spørsmål om erkjennelsens natur, forutsetninger, betingelser og grunnlag. Erkjennelsesteori omfatter derfor spørsmål knyttet til kunnskapens vesen og opprinnelse, samt hva vi kan ha kunnskap om (omfang og gyldighet). Spørsmålet om hvilke kilder vi har for kunnskap blir belyst og man diskuterer gjerne også andre viktige erkjennelsesteoretiske begreper, så som sannhet, begrunnelse, pålitelighet eller epistemisk dyd.Sentrale emner i erkjennelsesteori er persepsjon, fornuft og a priori kunnskap, introspeksjon, hukommelse, vitenskapelig kunnskap og ulike former for delt eller sosial kunnskap.

 • kunnskap

  Kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt.Kunnskap er blant de mest sentrale begrepene og temaene innenfor filosofisk epistemologi og erkjennelsesteori. Spørsmålet om kunnskapens eller erkjennelsens natur samt spørsmålet om hvordan man må gå frem for å sikre seg kunnskap har opptatt filosofer gjennom hele den vestlige tenkningens historie.

  Fra wikipedia

 • John Locke

  For rollefiguren i den amerikanske TV-serien Lost, se John Locke (Lost).John Locke (født 29.

 • Stoisisme

  Stoisisme (fra gresk Στοά) er en retning innenfor hellenistisk filosofi, grunnlagt i Athen av Zenon fra Kition tidlig på 200-tallet f.Kr.

 • Torgeir M. Hillestad

  Torgeir Martin Hillestad (født 1947 i Stavanger) er en norsk psykolog, samfunnsviter, vitenskapsfilosof og forfatter.