Kunstig intelligens

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunstig intelligens

  Kunstig intelligens, forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien som benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd, og som bruker resultatene til å konstruere datasystemer som er «intelligente» i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst, og med en raskt økende markedsverdi.

 • kunstig intelligens

  Den filosofiske diskusjonen rundt kunstig intelligens handler om hvorvidt det i det hele tatt er mulig å lage maskiner som har tilsvarende egenskaper som menneskelig intelligens. Dette står i kontrast til diskusjoner av kunstig intelligens innenfor IT, der spørsmålene som reises ofte er av mer praktisk karakter og knyttet til ulike former for maskinlæring.

  Fra wikipedia

 • A.I.: kunstig intelligens

  A.I.: kunstig intelligens er en amerikansk science fiction-film regissert av Steven Spielberg.

 • De mange intelligenser

  ¨ De mange intelligenser, (ofte forkortet til DMI eller MI) ble opprinnelig introdusert som en læringsteori av den amerikanske psykolog Howard Gardner.

 • Kunstig intelligens

  Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.