Kunstig intelligens

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunstig intelligens

  Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske om hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk og annen brukeradferd.

 • generativ kunstig intelligens

  Generativ kunstig intelligens er teknikker innen maskinlæring der målet er å etterligne et datamateriale. Det finnes mange ulike bruksområder for slike modeller, og de mest kjente anvendelsene er chatbots (som for eksempel ChatGPT) og generering av datagrafikk (for eksempel Stable Diffusion, DALL-E og MidJourney). Felles for disse modellene er at de er trent på store mengder data fra internett, og mange av dem overlapper også i metodologi.

  Fra wikipedia

 • A.I.: kunstig intelligens

  A.I.: kunstig intelligens er en amerikansk science fiction-film regissert av Steven Spielberg.

 • EU-forordningen om kunstig intelligens

  EU-forordningen om kunstig intelligens, også kalt KI-loven eller AI-loven, er en forordning om kunstig intelligens i EU. Forordningen ble foreslått av Europakommisjonen 21.

 • Kunstig intelligens

  Kunstig intelligens (KI), også kalt AI (fra engelsk: artificial intelligence), er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.