Kunstig intelligens

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kunstig intelligens

  Kunstig intelligens, forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien som benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd, og som bruker resultatene til å konstruere datasystemer som er «intelligente» i den forstand at de er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer.Kunstig intelligens er et felt i sterk vekst, og med en raskt økende markedsverdi.

 • kunstig intelligens

  Den filosofiske diskusjonen rundt kunstig intelligens handler om hvorvidt det i det hele tatt er mulig å lage maskiner som har tilsvarende egenskaper som menneskelig intelligens. Dette står i kontrast til diskusjoner av kunstig intelligens innenfor IT, der spørsmålene som reises ofte er av mer praktisk karakter og knyttet til ulike former for maskinlæring.Spørsmålet om hvorvidt maskiner kan tenke har fulgt den teknologiske utviklingen og bemerkninger om dette finnes allerede hos filosofer som Rene Descartes og Julien La Mettrie.

  Fra wikipedia

 • A.I.: kunstig intelligens

  A.I.: kunstig intelligens er en amerikansk science fiction-film regissert av Steven Spielberg.

 • Kunstig intelligens

  Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons.

 • Marvin Minsky

  Marvin Minsky (født 9.