Kvinnekamp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lesbisk Bevegelse

  Lesbisk Bevegelse (LB) var den første, norske særorganisasjonen for lesbiske. Den ble stiftet den 5. september 1975, og hadde utspring dels i Nyfeministene, dels i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48). Samtidig hadde den forbilder i USA og Europa, hvor homofile og lesbiske for første gang dannet åpne organisasjoner. I Sverige ble Lesbisk Front dannet i 1973, og i 1974 stiftet danskene Lesbisk Bevægelse.Frem til tidlig 1970-tall var det svært vanskelig å leve som lesbisk.

 • Familie- og likestillingsspørsmål i Spania

  Likestillingssaken i Spania opplevde en tidlig oppblomstring på 1930-tallet under den andre republikken, og grunnloven av 1931 var moderne for sin tid. Etter den spanske borgerkrigen ble diktaturet til general Francisco Franco innført 1939-75, og med støtte fra den katolske kirken, ble den gamle familieloven gjenopprettet og mange av rettighetene forsvant.Ved overgangen til demokrati ble mange forhold rundt likestilling forbedret, og i dag har Spania kommet langt på likestillingsområdet.

  Fra wikipedia

 • Elise Ottesen-Jensen

  Elise Ottesen-Jensen (født 2.

 • Kristin Hatledal

  Kristin Hatledal (født 14.

 • Rødstrømper

  Rødstrømper eller rødstrømpebevegelsen (av amerikansk redstockings) er navn på en del av kvinnebevegelsen i den vestlige verden som oppsto rundt 1970.