Kvinnekamp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  kvinnefront, kvinnekamp eller perspektivet som forsvant

 • Bilde: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

  Bilete

 • Bilde: Statsarkivet i Trondheim

  "Noen pellera og et apparat" - kvinnekamp og prevensjon i 1934

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Bendik og Årolilja

  Fra SNL

 • Lesbisk Bevegelse

  Lesbisk Bevegelse (LB) var den første, norske særorganisasjonen for lesbiske. Den ble stiftet den 5. september 1975, og hadde utspring dels i Nyfeministene, dels i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48). Samtidig hadde den forbilder i USA og Europa, hvor homofile og lesbiske for første gang dannet åpne organisasjoner. I Sverige ble Lesbisk Front dannet i 1973, og i 1974 stiftet danskene Lesbisk Bevægelse.Frem til tidlig 1970-tall var det svært vanskelig å leve som lesbisk.

 • Familie- og likestillingsspørsmål i Spania

  Likestillingssaken i Spania opplevde en tidlig oppblomstring på 1930-tallet under den andre republikken, og grunnloven av 1931 var moderne for sin tid. Etter den spanske borgerkrigen ble diktaturet til general Francisco Franco innført i 1939, og med støtte fra den katolske kirken, ble den gamle familieloven gjenopprettet og mange av rettighetene forsvant.

  Fra wikipedia

 • Feminisme

  Feminisme er en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene.Feministiske bevegelser har arbeidet og fortsetter å arbeide for kvinners rettigheter, herunder kvinners stemmerett, rett til å ha offentlige stillinger, rett til arbeid, rett til rettferdig eller lik lønn, rett til å ha eiendom, rett til utdanning og juridisk autonomi i og utenfor ekteskap og parforhold.

 • Rødstrømper

  Rødstrømper eller rødstrømpebevegelsen (av amerikansk redstockings) er navn på en del av kvinnebevegelsen i den vestlige verden som oppsto rundt 1970.

 • Årsverk

  Årsverk er en betegnelse på det arbeidet en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår, og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats.