Kvinnekamp

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Lesbisk Bevegelse

  Lesbisk Bevegelse (LB) var den første, norske særorganisasjonen for lesbiske. Den ble stiftet den 5. september 1975, og hadde utspring dels i Nyfeministene, dels i Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48). Samtidig hadde den forbilder i USA og Europa, hvor homofile og lesbiske for første gang dannet åpne organisasjoner. I Sverige ble Lesbisk Front dannet i 1973, og i 1974 stiftet danskene Lesbisk Bevægelse.Frem til tidlig 1970-tall var det svært vanskelig å leve som lesbisk.

 • Anne Karin Elstad

  Anne Karin Elstad var ein norsk forfattar. Elstad var ein av dei mest lesne norske forfattarane i si samtid. Elstad skapte seg eit namn med romansyklusane om folket på Innhaug og om Julie. Her skriv ho om kvinner som vågar å utfordre eit mannsdominert samfunn. .

  Fra wikipedia

 • Kristin Hatledal

  Kristin Hatledal (født 14.

 • Signy Fardal

  Signy Fardal (født 29.

 • Årsverk

  Årsverk er en betegnelse på det arbeidet en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår, og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats.