Kvinnesak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kvinnesak-utstilling Frogner

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kvinnesak-utstilling Frogner

 • Bilde: Museum Nord

  VU

 • Bilde: Kvinnemuseet

  Sånger om kvinnor

  Fra Virksomme Ord

 • Hvad rager det os?

  At jeg paa en Dag som denne, ved en Anledning som denne, vover mig op i de Talendes Rækker, kan kun finde sin Undskyldning ved et Tilstød af særegne Omstændigheder. Deraf maa først og fremmest nævnes Stedet, hvor vi befinder os.

 • Hustruens Myndighed og Ægtefællers Formuesforhold

  Der er vistnok faa Spørgsmaal, der i den Grad som Spørgsmaalet om Hustruens Myndighed og formueretlige Stilling i Ægteskabet har lagt og lægger Beslag paa Opmærksomheden, ikke alene her i Landet, men snart sagt over hele den civiliserede Verden. Jeg har personlig Erfaring for, at der blandt de Spørgsmaal, som denne Forening havde tænkt at optage i sit Program, neppe er noget, som følges med en saa levende Deltagelse af Kvinderne selv.

 • Om pigeskolen

  Jeg vil begynde med at pointere mit standpunkt ligeoverfor det foreliggende emne. Der er blandt kvindesagens venner dem, som anser en diskussion om den kvindelige uddannelse for overflødig og ubetimelig;

  Fra SNL

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913

  Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne.Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet. Rettene som ble gitt, skulle bli administrert av familiens overhode og skulle bli brukt til familiens beste.Utover Grunnloven ble ingen nye lover vedtatt i 1814.

 • Aasta Hansteen

  Aasta Hansteen var en norsk maler, forfatter og kvinnesakspionér. Aasta Hansteen var den første kvinnen i Norge som ble utdannet til profesjonell kunstmaler, og en av de første kvinner fra sitt samfunnslag som fikk en formell faglig utdanning og et yrke.Hansteen var svært opptatt av kvinnesaken, og publiserte en rekke artikler og bøker hvor hun fremmet sitt syn.

  Fra wikipedia

 • Karen Grude Koht

  Karen Elisabeth Grude Koht (født 16.

 • Kvinnebevegelsen

  Kvinnebevegelsen er en bred bevegelse som har kjempet dels for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet og dels for en endring av fastlåste kjønnsroller.

 • Thina Thorleifsen

  Thina Nilsine Thorleifsen (født 17.