Kvinnesak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Hvad rager det os?

  At jeg paa en Dag som denne, ved en Anledning som denne, vover mig op i de Talendes Rækker, kan kun finde sin Undskyldning ved et Tilstød af særegne Omstændigheder. Deraf maa først og fremmest nævnes Stedet, hvor vi befinder os.

 • Kvinden skabt i Guds Billede

  I. "Naar Gud siger, at Mennesket (Mand og Kvinde) er skabt i hans Billede, saa maa han dermed mene, at de to Personer der tilsammen udgøre Mennesket, fremstille de tre Personer, der tilsammen udgøre de Kristnes Gud, den treenige Gud.

 • Kvindesagen set fra Folkehøjskolens standpunkt

  Da den Grund hvorpaa jeg her staar, Folkehøjskolens Grund, er saa forskellig fra den Jordbund paa hvilken jeg hidtil har arbeidet og kæmpet for den Sag som jeg nu vil fremstille, - saa maa jeg her søge andre Synspunkter end de jeg hidtil har fastholdt. Jeg føler at jeg maa være varsom i Valget af disse, for at ikke altfor mørke Skygger skal falde ind over de lyse, store Vidder som her dagligdags udfolde sig for Forsamlingens aandelige Syn.

  Fra SNL

 • kvinnesak

  Kvinnesak og kvinnebevegelse er begreper som brukes om saker som angår kvinners rettigheter og deres egen innsats for å oppnå disse. Med kvinnesaksforening menes en organisering av kvinner hvor leder og styremedlemmer blir valgt for en periode av gangen. Kvinnebevegelse er en betegnelse på et bredt spekter av kvinner og kvinneforeninger som samarbeider om sine interesser uten at de nødvendigvis er knyttet til en bestemt gruppe eller forening.

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913

  Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne.Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet. Rettene som ble gitt, skulle bli administrert av familiens overhode og skulle bli brukt til familiens beste.Utover Grunnloven ble ingen nye lover vedtatt i 1814.

  Fra wikipedia

 • Bolette Christine Pavels Larsen

  Bolette Christine Pavels Larsen (født 18.

 • Kvinnebevegelsen

  Kvinnebevegelsen er en bred og uensartet bevegelse som dels består av politiske organisasjoner og aktiviteter som arbeider for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet, og dels av en rekke upolitiske, humanitære eller ideelle kvinnesammenslutninger.

 • Kvinnesak

  Kvinnesak betyr kampen for kvinners politiske og juridiske rettigheter, og begrepet brukes på norsk tradisjonelt om den politiske retningen som den «borgerlige» eller «liberale» kvinnesaksbevegelsen står for, med Norsk Kvinnesaksforening (NKF) som den sentrale organisasjonen i Norge.