Legemiddelindustrien

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Legemiddelindustrien

  Fra SNL

 • Norsk Medisinaldepot

  Norsk Medisinaldepot var et norsk statlig import- og engrosselskap for legemidler. Det ble opprettet ved lovvedtak i Stortinget i 1953. Norsk Medisinaldepot hadde enerett til import, eksport og engrossalg av legemidler i Norge for å ivareta statens monopol som importør og grossist på legemiddelmarkedet. Norsk Medisinaldepot startet sin virksomhet 1.

 • scientologi

  Scientologi er en religiøs bevegelse som oppsto i kjølvannet av utgivelsen av L. Ron Hubbards bok Dianetikk. Den moderne vitenskap om mental sunnhet i 1950. Et hovedpoeng i Dianetikk er at mennesket er et åndelig vesen som lever mange liv, og at kroppen kan sammenlignes med en maskin som frakter ånden eller mennesket omkring en viss tid før den dør, og ånden lever videre i en ny kropp.Scientologikirken organiserer dem som konverterer til denne religionen.

  Fra wikipedia

 • Legemiddelindustrien

  Legemiddelindustrien (LMI), tidligere Legemiddelindustriforeningen, er en bransjeforening for legemiddelindustrien i Norge.

 • Molde

  Molde er en kommune og en by i Romsdal i Møre og Romsdal.

 • Norsk Helseinformatikk

  Norsk Helseinformatikk AS (NHI) er et norsk aksjeselskap som er etablert i Trondheim og har sitt utspring i allmennpraktiserende leger, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, St.