Legemiddelindustrien

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Legemiddelindustrien

  Fra SNL

 • Södertälje

  Södertälje, by og kommune i Södermanland i Sverige, 35 km sørvest for Stockholm. .

 • behandlingsbiobankloven

  Behandlingsbiobankloven, tdl. kalt biobankloven, lov av 21. februar 2003, trådte i kraft 1. juli 2003. Loven skal sikre etisk forsvarlig innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materialet i biobanker, dvs. samlinger av humant biologisk materiale og opplysninger utledet av dette. Loven skal også sørge for at biobanker blir utnyttet til individets og samfunnets beste; norske biobanker inneholder allerede 20 millioner navngitte prøver, og biobankloven skal sørge for at disse benyttes til helsemessige formål, herunder diagnostikk, behandling, forskning og undervisning, og ikke blir misbrukt eller kommer på avveie eller blir handelsvare.Loven gir også vilkår for opprettelse og nedleggelse av biobanker.

  Fra wikipedia

 • Durek Verrett

  Durek Verrett (født Derek David Verrett 17.

 • Legemiddelindustrien

  Legemiddelindustrien (LMI), tidligere Legemiddelindustriforeningen, er en bransjeforening for legemiddelindustrien i Norge.

 • Paralgin forte

  Paralgin forte er et smertestillende legemiddel som produseres av Weifa.