Legemidler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • legemidler

  Legemidler er stoffer, droger og preparater som gis for å forebygge, kurere eller lindre sykdom eller symptomer på sykdom. Legemidler gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette eller påvirke fysiologiske funksjoner i kroppen gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelformer eller spesialpreparater.Alle virkestoffer organiseres i det internasjonale ATC-systemet, som klassifiserer virkestoff etter kroppens organsystemer, som for eksempel fordøyelsesorganene og nervesystemet, eller etter virkestoffets virkning, for eksempel hormoner og midler mot infeksjoner.Legemiddelloven og Legemiddelforskriften skal bidra til sikker og fornuftig legemiddelbruk gjennom forsvarlig kontroll av legemidlers kvalitet, sikkerhet og effekt samt markedsføring og pris.For å kunne markedsføre eller selge et legemiddel via norske apotek stilles det krav om markedsføringstillatelse (MT) og en godkjent pris.

 • legemidler

  Mange legemidlers sammensetning og anvendelse er kjent like fra oldtiden. Denne kunnskapen ble videreført i antikken. I løpet av middelalderen ble det oppdaget nye stoffer til medisinsk bruk, mens den moderne farmasiens utvikling begynte på 1700-tallet..

  Fra wikipedia

 • Atarax

  Atarax UCB er et legemiddel som inneholder virkestoffet hydroksyzinhydroklorid.

 • Hoggorm

  Hoggorm eller huggorm (Vipera berus) er en av mer enn 200 arter i hoggormfamilien, men den eneste som lever fritt i Nord-Europa.

 • Legemiddel

  Et legemiddel eller medikament er et farmasøytisk produkt som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer, skade eller smerte hos mennesker og dyr.