Legemidler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Industriarbeidermuseum

  Eske. Legemidler. Jecolan steril hud og sårsalve.

 • Bilde: Norsk Farmasihistorisk Museum

  Medisinpose

 • Bilde: Norsk Farmasihistorisk Museum

  Medisinpose

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Kartotek

  Fra SNL

 • legemidler

  Legemidler, etter lov av 4. desember 1992 stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom..

 • legemidler

  Mange legemidlers sammensetning og anvendelse er kjent like fra oldtiden. Denne kunnskapen ble videreført i antikken. I løpet av middelalderen ble det oppdaget nye stoffer til medisinsk bruk, mens den moderne farmasiens utvikling begynte på 1700-tallet..

  Fra wikipedia

 • Atarax

  Atarax UCB er et legemiddel som inneholder virkestoffet hydroksyzinhydroklorid.

 • Legemiddel

  Et legemiddel eller medikament er et farmasøytisk produkt som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer, skade eller smerte hos mennesker og dyr.

 • Tadalafil

  Tadalafil er et virkestoff, og er en av de type PDE5-hemmere.