Legemidler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medisin

  Ordet medisin brukes på tre måter. Det kan bety: Et legemiddel: Noe man tar, for eksempel tabletter, for å bli frisk av sykdom eller for å hindre sykdom. Legevitenskap: Læren om den friske og syke kroppen. Utdannelsen man må ha for å bli lege. Man kaller det for medisinstudiet. Før ble ordet medisin brukt om de delene av legevitenskapen som handlet om bruk av medisiner.

 • legemidler

  Legemidler er stoffer, droger og preparater som gis for å forebygge, kurere eller lindre sykdom eller symptomer på sykdom. Legemidler gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette eller påvirke fysiologiske funksjoner i kroppen gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelformer eller spesialpreparater.

  Fra wikipedia

 • Analgetika

  Analgetika er smertestillende midler som er utviklet for å gi smertedempende effekt.

 • Legemiddel

  Et legemiddel eller medikament er et farmasøytisk produkt som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer, skade eller smerte hos mennesker og dyr.

 • Tadalafil

  Tadalafil er et virkestoff, og er en av de type PDE5-hemmere.