Liberalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Liberalisme

  Fra Virksomme Ord

 • Vi vil fornye Norge

  Tusen, tusen hjertelig takk. Og det er altså så hyggelig å se alle dere her på Fremskrittspartiets offisielle valgkampåpning.

 • Politikk er idékamp

  Kjære landsmøte, For snart ni år siden meldte jeg meg inn i Unge Høyre. Da hadde Høyre nettopp gjort sitt dårligste valg i historien.

  Fra SNL

 • liberalisme

  Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologiene som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige landene siden 1700-tallet.Innenfor politisk filosofi er liberalismen den dominerende retningen. Den er likevel ingen enhetlig retning, og dens tilhengere har en rekke ulike syn på sentrale spørsmål..

 • John N. Gray

  John N. Gray er en britisk filosof og professor i europeisk tenkning ved London School of Economics siden 1998. Store deler av Grays filosofiske virke har bestått i å tolke og kommentere andre politiske tenkere, og hans vurdering av ulike tenkere har endret seg i samsvar med hans vandringer mellom politiske ideologier. Gray var som ung tiltrukket av sosialismen, men beveget seg til høyre og ble betraktet som en av «thatcherismens» ledende ideologer.

  Fra wikipedia

 • Amerikansk liberalisme

  Amerikansk liberalisme er en politisk ideologi i USA som er dannet på progressive ideal som Theodore Roosevelts nynasjonalisme, Woodrow Wilsons «Den nye friheten», Franklin D. Roosevelts New Deal, John F. Kennedys «New Frontier» og Lyndon B. Johnsons «Great Society».

 • Klassisk liberalisme

  Klassisk liberalisme er en betegnelse som brukes på liberalisme i sin opprinnelige form.

 • Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden.