Liberalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Liberalisme

    Fra SNL

  • liberalisme

    Liberalisme er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologiene som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige landene siden 1700-tallet.Innenfor politisk filosofi er liberalismen den dominerende retningen. Den er likevel ingen enhetlig retning, og dens tilhengere har en rekke ulike syn på sentrale spørsmål..

  • John N. Gray

    John N. Gray er en britisk filosof og professor i europeisk tenkning ved London School of Economics siden 1998. Store deler av Grays filosofiske virke har bestått i å tolke og kommentere andre politiske tenkere, og hans vurdering av ulike tenkere har endret seg i samsvar med hans vandringer mellom politiske ideologier. Gray var som ung tiltrukket av sosialismen, men beveget seg til høyre og ble betraktet som en av «thatcherismens» ledende ideologer.