Liberalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Liberalisme

  Fra Virksomme Ord

 • Vi vil fornye Norge

  Tusen, tusen hjertelig takk. Og det er altså så hyggelig å se alle dere her på Fremskrittspartiets offisielle valgkampåpning.

 • Politikk er idékamp

  Kjære landsmøte, For snart ni år siden meldte jeg meg inn i Unge Høyre. Da hadde Høyre nettopp gjort sitt dårligste valg i historien.

  Fra SNL

 • liberalisme

  Liberalismen er en politisk ideologi med vekt på individet og dets selvstendige verdi. Liberalismen er en av de politiske ideologier som i sterkest grad har preget samfunnsutviklingen i de vestlige land siden 1700-tallet.Innenfor politisk filosofi er liberalismen den dominerende retningen. Den er likevel ingen enhetlig retning, og dens tilhengere har en rekke ulike syn på sentrale spørsmål..

 • John N. Gray

  John N. Gray er en britisk filosof og professor i europeisk tenkning ved London School of Economics siden 1998. Store deler av Grays filosofiske virke har bestått i å tolke og kommentere andre politiske tenkere, og hans vurdering av ulike tenkere har endret seg i samsvar med hans vandringer mellom politiske ideologier.Gray var som ung tiltrukket av sosialismen, men beveget seg til høyre og ble betraktet som en av «thatcherismens» ledende ideologer.