Mangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mangfold

  Fra Virksomme Ord

 • Bevaring av biologisk mangfold

  Takk for invitasjonen. Det er flott å få møte så mange miljøinteresserte samlet på ett brett - jeg kan love dere det vil bli stor bruk for deres innsats i tiden som kommer.

 • Biologisk mangfold

  Ambassadør Michael Sahlin Ledelse og ansatte ved Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo Ærede publikum Tusen takk for invitasjonen hit til Botanisk hage på Naturhistorisk museum. Som forskningsminister er det en spesiell glede for meg å være med på åpningen av Carl von Linné jubileet, markeringen av fødselsdagen til en av verdens største naturforskere.

 • Frihet, mangfold og kvalitet

  Kjære dere, Takk for at jeg får anledning til å komme hit. Jeg skal bruke noen minutter på si noe om regjeringens økte satsing på kulturnæringer og på privat kapital som supplement til den offentlige i norsk kulturliv.

  Fra SNL

 • diversitet

  Diversitet er som regel et mål for antall arter i et område samt fordelingen av individene på de ulike artene.Diversitet vil i en videre betydning også kunne ta hensyn til forskjeller i artenes størrelse, levevis, arealkrav og lignende, ikke bare forskjeller i antallet..

 • genetisk mangfold

  Genetisk mangfold er den genetiske variasjonen i arvestoffet til en art. Genetisk mangfold er en viktig del av biologisk mangfold. Biologisk mangfold deles opp i de tre nivåene økosystemmangfold, artsmangfold og genetisk mangfold.Hvert individ i en art har ulik kombinasjon av genvarianter. Ingen individer er genetisk like, med unntak av eneggede tvillinger, og kloner hos arter med ukjønnet reproduksjon.

  Fra wikipedia

 • Biologisk mangfold

  Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer.

 • Islam

  Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale ) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.