Mangfold

I matematikk er en mangfoldighet et topologisk rom som «lokalt» ser ut som vanlig Euklidsk rom, men som «globalt» kan ha en annen form. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mangfold

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Rådhus

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Bjønntjenn naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Imsdalen naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Våjemyrane naturreservat

  Fra Virksomme Ord

 • Bevaring av biologisk mangfold

  Takk for invitasjonen. Det er flott å få møte så mange miljøinteresserte samlet på ett brett - jeg kan love dere det vil bli stor bruk for deres innsats i tiden som kommer.

 • Biologisk mangfold

  Ambassadør Michael Sahlin Ledelse og ansatte ved Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo Ærede publikum Tusen takk for invitasjonen hit til Botanisk hage på Naturhistorisk museum. Som forskningsminister er det en spesiell glede for meg å være med på åpningen av Carl von Linné jubileet, markeringen av fødselsdagen til en av verdens største naturforskere.

 • Frihet, mangfold og kvalitet

  Kjære dere, Takk for at jeg får anledning til å komme hit. Jeg skal bruke noen minutter på si noe om regjeringens økte satsing på kulturnæringer og på privat kapital som supplement til den offentlige i norsk kulturliv.

  Fra SNL

 • diversitet

  Diversitet er som regel et mål for antall arter i et område samt fordelingen av individene på de ulike artene. Diversitet vil i en videre betydning også kunne ta hensyn til forskjeller i artenes størrelse, levevis, arealkrav og lignende, ikke bare forskjeller i antallet. .

 • biologisk mangfold

  Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold, eller mangfold i leveområder og nisjer i et område.Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området.Det genetiske mangfoldet angir den arvelige variasjonen, både innen og mellom populasjoner av organismer..

  Fra wikipedia

 • Biologisk mangfold

  Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer.

 • Islam

  Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Mangfoldighet

  I matematikk er en mangfoldighet et topologisk rom som «lokalt» ser ut som vanlig Euklidsk rom, men som «globalt» kan ha en annen form.