Mangfold

I matematikk er en mangfoldighet et topologisk rom som «lokalt» ser ut som vanlig Euklidsk rom, men som «globalt» kan ha en annen form. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mangfold

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Rådhus

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Bjønntjenn naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Imsdalen naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Våjemyrane naturreservat

  Fra Virksomme Ord

 • Bevaring av biologisk mangfold

  Takk for invitasjonen. Det er flott å få møte så mange miljøinteresserte samlet på ett brett - jeg kan love dere det vil bli stor bruk for deres innsats i tiden som kommer.

 • Biologisk mangfold

  Ambassadør Michael Sahlin Ledelse og ansatte ved Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo Ærede publikum Tusen takk for invitasjonen hit til Botanisk hage på Naturhistorisk museum. Som forskningsminister er det en spesiell glede for meg å være med på åpningen av Carl von Linné jubileet, markeringen av fødselsdagen til en av verdens største naturforskere.

 • Frihet, mangfold og kvalitet

  Kjære dere, Takk for at jeg får anledning til å komme hit. Jeg skal bruke noen minutter på si noe om regjeringens økte satsing på kulturnæringer og på privat kapital som supplement til den offentlige i norsk kulturliv.

  Fra SNL

 • diversitet

  Diversitet er som regel et mål for antall arter i et område samt fordelingen av individene på de ulike artene. Diversitet vil i en videre betydning også kunne ta hensyn til forskjeller i artenes størrelse, levevis, arealkrav og lignende, ikke bare forskjeller i antallet. .

 • genetisk mangfold

  Genetisk mangfold er den genetiske variasjonen i arvestoffet til en art. Genetisk mangfold er en viktig del av biologisk mangfold. Biologisk mangfold deles opp i de tre nivåene økosystemmangfold, artsmangfold og genetisk mangfold. Hvert individ i en art har ulik kombinasjon av genvarianter. Ingen individer er genetisk like, med unntak av eneggede tvillinger, og kloner hos arter med ukjønnet reproduksjon.

  Fra wikipedia

 • Biologisk mangfold

  Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer.

 • Islam

  Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Mangfoldighet

  I matematikk er en mangfoldighet et topologisk rom som «lokalt» ser ut som vanlig Euklidsk rom, men som «globalt» kan ha en annen form.