Manipulering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • manipulere

  Manipulere betyr å behandle eller berøre med hendene. Det betyr også å forandre noe på en utspekulert måte for at noe skal tjene ens egne hensikter. Å manipulere noen betyr å lede eller påvirke noen i en bestemt og ønsket retning, ofte på en skjult måte. .

 • sosial manipulering

  Sosial manipulering er innen datasikkerhet det å benytte psykologiske virkemidler for å gjøre angrep mot brukere av IT-systemer. Svindel av personer eller organisasjoner kan være målet i seg selv, eller så kan sosial manipulering være en del av et større og mer teknisk angrep. Sosial manipulering forsøker påvirke offeret til å utføre handlinger eller oppgi informasjon.

  Fra wikipedia

 • Addiktologi

  Addiktologi, fra det engelske ordet addiction (avhengighet), er en alternativ behandlingsform som tar sikte på å behandle alle former for avhengighet.

 • Manipulator

  Manipulator er fra latin:manipulus som betyr håndfull.

 • Sosial manipulering

  Sosial manipulering (engelsk social engineering) går ut på å skaffe seg tilgang ved å lure noen.