Marcus Thrane

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Marcus Thrane

  Marcus Thrane var en norsk politisk aktivist. Han var leder for en bevegelse som besto av en rekke lokale arbeiderforeninger, også kjent som Thranebevegelsen. Dette var politiske reformforeninger som kjempet for allmenn stemmerett, også for arbeiderklassen, og for sosiale og rettslige reformer, særlig for husmenn. Arbeiderforeningene var den første organiserte politiske massebevegelsen i Norge med sentralmøte, et eget presseorgan og en ledelse.Thrane dro på agitasjonsreiser rundt om i landet og formidlet sitt sosialistiske grunnsyn og sine reformforslag gjennom en egen ukeavis, Arbeiderforeningernes Blad.

 • Arbeiderforeningene

  Thranebevegelsen var politiske reformforeninger stiftet etter initiativ fra Marcus Thrane for å bedre arbeidsforholdene for norske arbeidere og husmenn. Foreningene utgjorde til sammen det som blir kalt Thranebevegelsen eller thranittene. Den første foreningen ble stiftet i desember 1848, deretter ble det etablert foreninger over hele Norge.De mange arbeiderforeningene under Thranes fane hadde som langsiktige mål allmenn stemmerett for menn.

Mer om Marcus Thrane fra Vox Publicas arkiv

 • I forsvar

  Enhver person som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarstalene er smertefull lesning, andre gir nytt lys til sakens kjerne....