Marcus Thrane

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Arbeidernes Kaar og Stilling i Samfundet hertillands

  "Denne, Skildring, hvis Korrekthed Thrane selv har stadfæstet, hidrører vistnok fra den bekjendte populære Fortatter Politiadjutant Harald Meltzer, der meddelte den i Christianiaposten, hvor hans Fortræffelige Politinotiser ogsaa paa denne Tid offentliggjordes." Thrane begyndte, siger Referenten, med en Skildring af den simple Arbeidsmands elendige Stilling i Samfundet.

 • Skal vi være moderate eller radikale?

  Til den Forsamling, som her er tilstede, har indfundet sig Repræsentanter fra saa mange forskjellige Kanter af Landet, at vi maa ansee os kompetente til at udtale den almindelige Mening. Det er for første Gang at Arbeidsklassen træder sammen for at raadslaa om sit eget og det hele Lands Vel;

  Fra SNL

 • Arbeiderforeningene

  Thranebevegelsen var politiske reformforeninger stiftet etter initiativ fra Marcus Thrane for å bedre arbeidsforholdene for norske arbeidere og husmenn. Foreningene utgjorde til sammen det som blir kalt Thranebevegelsen eller thranittene. Den første foreningen ble stiftet i desember 1848, deretter ble det etablert foreninger over hele Norge.De mange arbeiderforeningene under Thranes fane hadde som langsiktige mål allmenn stemmerett for menn.

 • Marcus Thrane

  Marcus Thrane var en norsk politisk aktivist. Han var leder for en bevegelse som besto av en rekke lokale arbeiderforeninger, også kjent som Thranebevegelsen. Dette var politiske reformforeninger som kjempet for allmenn stemmerett, også for arbeiderklassen, og for sosiale og rettslige reformer, særlig for husmenn. Arbeiderforeningene var den første organiserte politiske massebevegelsen i Norge med sentralmøte, et eget presseorgan og en ledelse..

  Fra wikipedia

 • Marcus Thrane

  Marcus Møller Thrane (født 14.

 • Markus

  Markus, eller Marcus, er et guttenavn av latinsk opprinnelse.

 • Thrane

  Thrane eller Trane er et norsk slektsnavn brukt av etterkommere av Christen Christensen Trane (ca.

Mer om Marcus Thrane fra Vox Publicas arkiv

 • I forsvar

  Enhver person som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarstalene er smertefull lesning, andre gir nytt lys til sakens kjerne....