Markedsføring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Markedsføring

  Fra SNL

 • markedsføring

  Markedsføring er en aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Det omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften. Markedsføring dreier seg ikke bare om «kunsten å selge varer, tjenester og ideer», men også om «kunsten å investere i fornøyde kunder».

 • markedsføring

  Høgskoler tilbyr studier som leder til bachelorgrad i markedsføring. Flere læresteder, deriblant Handelshøyskolen BI i Oslo og Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, tilbyr også studier til mastergrad (MSc og MBA)..

  Fra wikipedia

 • Digital markedsføring

  Digital markedsføring er et samlebegrep for all markedsføring som foregår på elektroniske enheter.

 • Kjøper-markedsføring

  Kjøper-markedsføring foregår i butikkmiljøer, og den har som mål å gjøre en som handler til en kjøper av produktet.

 • Markedsføring

  Markedsføring er en samlebetegnelse for kommersielle virksomheters aktiviteter i forbindelse med å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning og distribusjon av konsepter, varer og tjenester.