Marquis de Condorcet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Marquis de Condorcet

    Fra SNL

  • Antoine Condorcet

    Antoine Condorcet var en fransk matematiker og filosof. Han var venn av Jean d'Alembert og medarbeider i Encyclopédie. Som glimrende matematiker ble han i 1769 medlem av Académie des sciences og i 1782 av Académie française. Av hans matematiske arbeider var hans avhandlinger om sannsynlighetsteorien særlig betydningsfulle. Hans verk om kometer ble prisbelønnet av akademiet i Berlin.

  • kvinnebevegelsens historie

    Den moderne kvinnebevegelsen har røtter helt tilbake til 1400-tallet, da en litterær debatt om kvinner og kjønn satte i gang. I denne «querelle des femmes» (krangel om kvinnene) deltok også skrivende kvinner, men alltid bare som enkeltpersoner. I 1850-årene begynte kvinner i Storbritannia og USA å danne egne, varige organisasjoner. Disse ble til en sosial bevegelse som arbeidet for kvinners interesser og rettigheter.