Mathias Fischer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mathias Fischer

    Fra SNL

  • Fremskrittspartiet

    Fremskrittspartiet (Frp) er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti. Sylvi Listhaug ble valgt til partileder på partiets landsmøte i 2021. Hun etterfulgte Siv Jensen som hadde ledet partiet siden 2006. På samme landsmøte ble Ketil Solvik-Olsen valgt til første nestleder.

  • Initiativ Vest

    Initiativ Vest er ei tankesmie som vart skipa i 2020 med føremålet å fremja idé- og produktutvikling for Vestlandet. Samstundes skal ho motverka den såkalla Oslo-dominansen når det gjeld prioriteringar innan til dømes politikk og næringsliv. Initiativ Vest har kontor i Bergen. Tankesmia presenterer seg sjølv som ei allmennyttig stifting som ser det som naudsynt med «eit styrkja samarbeid på Vestlandet for å utløysa det store potensialet som fins her».