Mediemangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • mediemangfald

    Mediemangfald er eit overordna mål i norsk mediepolitikk. Mangfaldet peikar både mot avsendaren – at det skal vere fleire aktørar som lagar medieinnhald, men òg at det skal vere eit mangfald i innhaldet som desse aktørane presenterer..

  • medier i Danmark

    I Danmark domineres medielandskapet på den ene siden av en rekke private aviser, på den andre av en sterkt statlig finansiert audiovisuell sektor. Mediestøtteordningene er omfattende, både for statlige medier og private medier, og distribueres på en rettferdig og transparent måte. Selv om landet har færre enn seks millioner innbyggere, har det et rikt medietilbud.