Mediemangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Gunnar Stavrum

  Gunnar Stavrum (født 1961) er en norsk avisredaktør og samfunnsdebattant fra Kristiansand.

 • NOU 2017: 7, Mediemangfoldsutvalget

  NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.

 • Stian Barsnes-Simonsen

  Stian Barsnes-Simonsen (født 20.