Mediepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Alt har endret seg

  Da jeg var her i Sarons Dal for to år siden, var det kirkeminister Førde som deltok fra regjeringen, og han hadde en stor sensasjon med seg i kofferten: Departementet hadde bestemt seg for å tillate at en speiderleir i Hedmark fikk lage radiosendinger i to halvtimer daglig til orientering for leirdeltagerne. Det var den sensasjonelle nyheten som skulle bevise for det norske folk at også den daværende regjering hadde vilje til nytenkning på kringkastingsområdet.

  Fra SNL

 • Kringkastingsmonopolet

  Kringkastingsmonopol er det same som å ha einerett til radio- eller fjernsynssendingar. NRK fekk einerett på kringkasting ved opprettinga i 1933 og hadde denne eineretten fram til 1981..

 • mediemangfald

  Mediemangfald er eit overordna mål i norsk mediepolitikk. Mangfaldet peikar både mot avsendaren – at det skal vere fleire aktørar som lagar medieinnhald, men òg at det skal vere eit mangfald i innhaldet som desse aktørane presenterer..

  Fra wikipedia

 • Gunn Enli

  Gunn Enli (født 3.

 • Høyre

  Høyre (forkortet H) er et liberalkonservativt politisk parti i Norge.

 • Medierevolusjonen i Norge

  Medierevolusjonen i Norge er betegnelsen på de endringene som fant sted på 1980-tallet da statsmonopolet ble opphevet og det dukket opp en rekke frie nærradiokanaler i eteren.