Mediestøtteutvalget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • NOU 2010: 14, Mediestøtteutvalget

  NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.

 • NOU 2017: 7, Mediemangfoldsutvalget

  NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.

 • Tanja Storsul

  Tanja Storsul (født 13.

Mer om Mediestøtteutvalget fra Vox Publicas arkiv