Meningsmåling

Menings­må­ling, opi­nions­må­ling, gal­lup­un­der­sø­kel­se, beteg­nel­se for en sys­te­ma­tisk kart­leg­ging av hold­nin­ge­ne i en gitt befolk­ning for bestem­te saker.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • meningsmåling

  Meningsmåling, opinionsmåling, gallupundersøkelse, betegnelse for en systematisk kartlegging av holdningene i en gitt befolkning for bestemte saker. Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg (for eksempel 800–2000) av den befolkning det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå. Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat.  President Barack Obama hadde sittet i to perioder og kunne etter grunnloven ikke stille til gjenvalg.

  Fra wikipedia

 • Erna Solberg

  Erna Solberg (født 24.

 • Meningsmåling

  Opinion betyr mening i betydningen formening, Ordet brukes ofte om «den rådende mening hos folket».

 • Polen

  Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven).