Meningsmåling

Meningsmåling, opin­ion­s­måling, gallupun­der­søkelse, beteg­nelse for en sys­tem­a­tisk kart­leg­ging av hold­nin­gene i en gitt befolkn­ing for bestemte saker.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • meningsmåling

  En meningsmåling er en systematisk kartlegging av holdningene i en gitt befolkning til bestemte saker.Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg, det vil si et sannsynlighetsutvalg (for eksempel 800–2000) av den befolkning det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.Intervjuet kan skje hjemme hos folk, på telefon, på epost eller på internett.

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå.Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat.

  Fra wikipedia

 • Industri- og Næringspartiet

  Industri- og Næringspartiet (INP) er et sentrumsorientert politisk parti i Norge som ble stiftet på Vemork på Rjukan den 29.

 • Meningsmåling

  Meningsmåling er kartlegging av innbyggernes holdninger til politikk eller andre utvalgte tema.

 • Stortingsvalget 2025

  Stortingsvalget 2025 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført i september 2025 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2025–2029.