Meningsmåling

Meningsmåling, opin­ion­s­måling, gallupun­der­søkelse, beteg­nelse for en sys­tem­a­tisk kart­leg­ging av hold­nin­gene i en gitt befolkn­ing for bestemte saker.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • meningsmåling

  En meningsmåling er en systematisk kartlegging av holdningene i en gitt befolkning til bestemte saker. Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg, det vil si et sannsynlighetsutvalg (for eksempel 800–2000) av den befolkning det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå. Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat.

  Fra wikipedia

 • Meningsmåling

  Meningsmåling er kartlegging av innbyggernes holdninger til politikk eller andre utvalgte tema.

 • NATO

  NATO (av engelsk North Atlantic Treaty Organization; offisielt også fransk Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN); norsk: Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en militærallianse bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

 • Stortingsvalget 2013/Meningsmålinger

  Meningsmålinger i forkant av stortingsvalget 2013