Meningsmåling

Meningsmåling, opin­ion­s­måling, gallupun­der­søkelse, beteg­nelse for en sys­tem­a­tisk kart­leg­ging av hold­nin­gene i en gitt befolkn­ing for bestemte saker.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • meningsmåling

  En meningsmåling er en systematisk kartlegging av holdningene i en gitt befolkning til bestemte saker. Innsamlingen av data i forbindelse med en meningsmåling skjer ved at et representativt utvalg, det vil si et sannsynlighetsutvalg (for eksempel 800–2000) av den befolkning det gjelder, enten blir intervjuet av representanter for meningsmålingsinstitusjonen eller blir anmodet om å fylle ut og returnere et tilsendt spørreskjema.

 • Presidentvalget i USA 2016

  Presidentvalget i USA 2016 ble avholdt tirsdag 8. november, samtidig med valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet og en rekke verv i delstater og på lokalnivå. Det republikanske partiets kandidat Donald Trump med Mike Pence som visepresidentkandidat vant valget, og overtok da Barack Obamas presidentperiode utløp 20. januar 2017. Det demokratiske partiets kandidat var Hillary Clinton med Tim Kaine som visepresidentkandidat.

  Fra wikipedia

 • Mellomvalget i USA 2010

  Mellomvalget i USA 2010 var et mellomvalg som ble avholdt tirsdag 2.

 • Meningsmåling

  Opinion betyr mening i betydningen formening, Ordet brukes ofte om «den rådende mening hos folket».

 • Monica Mæland

  Monica Mæland (født 6.