Migrasjonsforskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ingrid Semmingsen

  Ingrid Semmingsen var en norsk historiker og kvinnelig pioner. Hun ble cand philol. med historie hovedfag i 1935, dr.philos. i 1951, universitetslektor ved Universitetet i Oslo i 1961, professor i amerikansk historie ved Universitetet i Oslo i 1963, og var professor i historie i 1968–1978. Semmingsen var Norges første kvinnelige historieprofessor, og den første med doktorgrad i faget.

 • Ingrid Semmingsen

  Ingrid Semmingsen ble Norges første kvinnelige historieprofessor da hun 1963 ble utnevnt til professor ved Universitetet i Oslo. Hun var også den første kvinne som tok en doktorgrad i faget i Norge, og hun ble etter hvert anerkjent som Nordens fremste migrasjonsforsker. Denne artikkelen er fra bokverket Norsk biografisk leksikon, utgitt 1999–2005 Innholdet i artikkelen er ikke oppdatert siden 2005.

  Fra wikipedia

 • Central and Eastern European Migration Review

  Central and Eastern European Migration Review er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift med fokus på migrasjon innen, fra og til Sentral- og Øst-Europa.

 • Norsk-pakistanere

  Norsk-pakistanere er en betegnelse på norske innbyggere som har to pakistanskfødte foreldre.

 • Susanne Bygnes

  Susanne Bygnes (født 1979) er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen.