Miljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • miljø

  Miljø betyr omgivelser eller ytre livsvilkår. For eksempel kan man ha et godt eller dårlig arbeidsmiljø der man jobber. Noen typer miljøproblemer påvirker hele planeten. Det gjelder for eksempel klimaendringer. Ordet miljø kan ha forskjellig betydning på ulike fagfelter.

 • miljø

  Betegner organismens ytre livsvilkår og de påvirkninger den her blir utsatt for. I en utvidet forstand taler man også om organismens indre miljø, og sikter med dette til påvirkninger som kommer fra kroppens indre organer og som ikke er genetisk bestemt. I samfunnsvitenskapene spilte miljøbegrepet først en rolle som forklaringsprinsipp for utforming av samfunnssystemer og sivilisasjon, som ble tilskrevet geografisk og klimamessig miljø.

  Fra wikipedia

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (engelsk: health, safety and environment HSE) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.

 • Miljø

  Miljø refererer som regel til:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), (tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges landbrukshøgskole (NLH) og Den høiere Landbrugsskole paa Aas) er et norsk statlig universitet.