Miljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Et universelt miljø

  Herr Rektor Ærede forsamling Vi etterkommer med glede anmodningen om å åpne dette læreverk, idet jeg begynner med å gratulere byen og distriktet her med at det i dag har opplevet den dag å se institusjonen Bergens museum bli opphøyet til Universitetet i Bergen. Universitetet, det ligger i ordet, det skal være universelt, det skal rekke over all åndsvirksomhet.

 • Bistand og miljø går hånd i hånd

  For en uke siden mottok jeg Klimapanelets delrapport om virkninger av klimaendringene. Den slår fast med enda større tydelighet enn før at fattigdom og klimaendringer henger nøye sammen.

 • Stem for rettferdighet og miljø

  Valgkamp kan være bråkete. Men av og til er det stillheten som forteller mest.

  Fra SNL

 • miljø

  Miljø betyr omgivelser eller ytre livsvilkår. For eksempel kan man ha et godt eller dårlig arbeidsmiljø der man jobber. Noen typer miljøproblemer påvirker hele planeten. Det gjelder for eksempel klimaendringer. Ordet miljø kan ha forskjellig betydning på ulike fagfelter. .

 • miljø

  Betegner organismens ytre livsvilkår og de påvirkninger den her blir utsatt for. I en utvidet forstand taler man også om organismens indre miljø, og sikter med dette til påvirkninger som kommer fra kroppens indre organer og som ikke er genetisk bestemt. I samfunnsvitenskapene spilte miljøbegrepet først en rolle som forklaringsprinsipp for utforming av samfunnssystemer og sivilisasjon, som ble tilskrevet geografisk og klimamessig miljø.

  Fra wikipedia

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (engelsk: EHS Environment, Health and Safety) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.

 • Miljø

  Miljø refererer som regel til:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges landbrukshøgskole (NLH) og Den høiere Landbrugsskole paa Aas, er et norsk statlig universitet.