Miljø

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Bistand og miljø går hånd i hånd

  For en uke siden mottok jeg Klimapanelets delrapport om virkninger av klimaendringene. Den slår fast med enda større tydelighet enn før at fattigdom og klimaendringer henger nøye sammen.

 • Stem for rettferdighet og miljø

  Valgkamp kan være bråkete. Men av og til er det stillheten som forteller mest.

 • «Hvor står vi nu? Og hvordan er vi kommet hit - og hvor går ferden videre?»

  En av våre historikere skrev en gang: «Det kommer en tid i et hvert folks saga da den historiske sans våkner - da nasjonen og dens enkelte grupper ikke nøyes med bevisstheten om livet i dag - eller med strevet for livsoppoppholdet i morgen, men spør seg selv: «Hvor står vi nu? Og hvordan er vi kommet hit - og hvor går ferden videre?» Nå er det vel helst de eldre som ser seg tilbake, mens ungdommen ser med forventning fram til hva det nye året vil bringe. La meg i kveld prøve å gjøre litt av begge deler.

  Fra SNL

 • miljø

  Betegner organismens ytre livsvilkår og de påvirkninger den her blir utsatt for. I en utvidet forstand taler man også om organismens indre miljø, og sikter med dette til påvirkninger som kommer fra kroppens indre organer og som ikke er genetisk bestemt.I samfunnsvitenskapene spilte miljøbegrepet først en rolle som forklaringsprinsipp for utforming av samfunnssystemer og sivilisasjon, som ble tilskrevet geografisk og klimamessig miljø.

 • miljø

  Betegnelse for de ytre livsvilkår for en organisme, populasjon eller samfunn, og de påvirkninger de blir utsatt for. Dette er bl.a. temperatur, fuktighet, næringsinnhold (for planter), mengde næringsplanter eller byttedyr (for dyr). Se også økologi.

  Fra wikipedia

 • Arv og miljø

  Arv og miljø påvirker alle egenskaper ved alle organismer.

 • Helse, miljø og sikkerhet

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere.

 • Miljø

  Miljø (fra fransk milieu, som er satt sammen av 'mi- «midten» og 'lieu' «sted») er et ord som vanligvis brukes i betydningen «omgivelser».