Miljøpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Miljøpolitikk

  Fra SNL

 • norsk historie fra 1970 til 1990

  Omkring 1970 var det slutt på den epoken som har gått under betegnelsen «etterkrigstid» i norsk historie. En ny generasjon trådte frem, nye samfunnsgrupper og nye problemer dukket opp. Det var en overgangstid til noe nytt, og veien inn i 1970-årene ble en smertefull vandring.I 1965 måtte Arbeiderpartiet gi fra seg regjeringsmakten til en borgerlig samlingsregjering under Senterpartiets Per Borten.

 • Fridtjof Nansens Institutt

  Fridtjof Nansens Institutt er et norsk forskningsinstitutt på Polhøgda, Bærum. Det ble opprettet i 1958 for å drive eller støtte forskning i tilknytning til Fridtjof Nansens virke og interesser og for å forvalte eiendommen Polhøgda. Instituttet har i senere år særlig vært opptatt av internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk, med vektlegging av følgende temaer: Global miljøpolitikk og miljørett; Klimapolitikk; Havrett og havpolitikk; Biologisk mangfold og genressurser; Arktisk og russisk politikk; Europeisk energi- og miljøpolitikk; Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

  Fra wikipedia

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Rødt

  Rødt (R) er et norsk politisk parti som ifølge partiprogrammet er sosialistisk.

 • Senterpartiet

  Senterpartiet (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene.

Mer om Miljøpolitikk fra Vox Publicas arkiv