Miljøpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Miljøpolitikk

  Fra SNL

 • Norsk historie fra 1970 til 1990

  Omkring 1970 var det slutt på den epoken som har gått under betegnelsen «etterkrigstid» i norsk historie. En ny generasjon trådte frem, nye samfunnsgrupper og nye problemer dukket opp. Det var en overgangstid til noe nytt, og veien inn i 1970-årene ble en smertefull vandring.I 1965 måtte Arbeiderpartiet gi fra seg regjeringsmakten til en borgerlig samlingsregjering under Senterpartiets Per Borten.

 • Fridtjof Nansens Institutt

  Fridtjof Nansens Institutt er et norsk forskningsinstitutt på Polhøgda, Bærum. Det ble opprettet i 1958 for å drive eller støtte forskning i tilknytning til Fridtjof Nansens virke og interesser og for å forvalte eiendommen Polhøgda. Instituttet har i senere år særlig vært opptatt av internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk, med vektlegging av følgende temaer: Global miljøpolitikk og miljørett; Klimapolitikk; Havrett og havpolitikk; Biologisk mangfold og genressurser; Arktisk og russisk politikk; Europeisk energi- og miljøpolitikk; Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

  Fra wikipedia

 • Green Deal

  Green Deal (dansk: Den europeiske grønne pakt) er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre Den europeiske union (EU) klimanøytralt innen 2050.

 • Kjetil B. Alstadheim

  Kjetil Bragli Alstadheim (født 26.

 • Oslo

  Oslo (mellom 1624 og 1925 Christiania, fra 1877 til 1897 også skrevet Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Miljøpolitikk fra Vox Publicas arkiv