Miljøpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Miljøpolitikk

  Fra SNL

 • norsk historie fra 1970 til 1990

  Omkring 1970 var det slutt på den epoken som har gått under betegnelsen «etterkrigstid» i norsk historie. En ny generasjon trådte frem, nye samfunnsgrupper og nye problemer dukket opp. Det var en overgangstid til noe nytt, og veien inn i 1970-årene ble en smertefull vandring.I 1965 måtte Arbeiderpartiet gi fra seg regjeringsmakten til en borgerlig samlingsregjering under Senterpartiets Per Borten.

 • Fridtjof Nansens Institutt

  Fridtjof Nansens Institutt er et norsk forskningsinstitutt på Polhøgda, Bærum. Det ble opprettet i 1958 for å drive eller støtte forskning i tilknytning til Fridtjof Nansens virke og interesser og for å forvalte eiendommen Polhøgda. Instituttet har i senere år særlig vært opptatt av internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk, med vektlegging av følgende temaer: Global miljøpolitikk og miljørett; Klimapolitikk; Havrett og havpolitikk; Biologisk mangfold og genressurser; Arktisk og russisk politikk; Europeisk energi- og miljøpolitikk; Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

  Fra wikipedia

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

 • Sovjetunionen

  Sovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, var en sosialistisk føderasjon i Øst-Europa og Asia som eksisterte fra 1922 til 1991.

 • World Wide Fund for Nature

  WWF Verdens naturfond, eller World Wide Fund for Nature (WWF) som er det engelske navnet, er en internasjonal miljøorganisasjon med nettverk i mer enn 100 land.

Mer om Miljøpolitikk fra Vox Publicas arkiv