Minoritet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Minoritet

  Fra SNL

 • minoritet

  Minoritet betyr mindretall, og brukes om en folkegruppe som utgjør et mindretall av et lands befolkning. Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver et flertall.Betegnelsen brukes også om en underordnet eller marginal gruppe, definert ut fra forskjellige karakteristika som etnisitet, kjønn, religion, språk eller kultur. Et annet viktig kriterium er ulikhet i makt og politisk innflytelse.

 • minoriteter i Kina

  Kina har 55 offisielt anerkjente grupper av minoriteter. Kinas befolkning består offisielt av 56 nasjonaliteter eller etniske grupper, hvor hàn-kinesere utgjør det store flertallet med hele 91–92 prosent av befolkningen. Hàn-kineserne utgjør majoriteten i alle kinesiske provinser og autonome områder med unntak av Tibet og Xinjiang. De 55 minoritetsgruppene er spredd utover alle provinser og autonome områder..

  Fra wikipedia

 • Kvener

  Kvener (kvensk: kväänit/lantalaiset; nordsamisk: kveanat/láddelaččat) har levd på Nordkalotten i uminnelige tider.

 • Minoritet

  Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50% av en populasjon eller forsamling.

 • Nasjonale minoriteter i Norge

  Som nasjonale minoriteter i Norge regnes romanifolket (tatere), rom (sigøynere), jøder, kvener og skogfinner.Denne avgrensingen til fem nasjonale minoriteter ble foretatt av Jens Stoltenbergs første regjering i Stortingsmelding nr.