moral

Å ha en moral innbærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om moral

  Fra Virksomme Ord

 • Religion, moral og samfundsarbeide (utdrag)

  Georg Brandes uttaler i sitt skrift «Urkristendom» at «Sproget er ennu fuldt av ord til hvilket for et nutidsmenneske ingen virkelighet svarer. Hvad er det å være forløst? Hvad er det å være frelst? Hvad er saliggjørelse ved tro eller gjerninger? Ordene forutsætter et massivt Helvete og et ikke mindre korporlig Himmerike, vindæg som chimæren har lagt og som menneskelig feighet lik en liggesyk høne forgjæves søker å utruge».

 • Den nye moral

  Kampen mot kristendommen er ikke av ny dato. Den er likeså gammel som kristendommen.

 • En posisjon utad og en moral innad

  Deres Majestet, Deres Kongelige Høyheter, Eksellenser, Mine damer og herrer, og, ikke minst: Årets og tidligere års Fredsprisvinnere. Hjertelig velkommen til årets spesielle Fredsprisutdeling! Nobels fredspris for 2001 gis til De forente nasjoner (FN) og dets generalsekretær Kofi Annan for deres arbeid for en bedre organisert og fredeligere verden.

  Fra SNL

 • moral

  Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig.Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av moralske normer som vi burde følge.Begrepet etikk betegner ofte teorier om moral – det vil si moralfilosofi – selv om det også noen ganger brukes synonymt med «moral».

 • Evo Morales

  Evo Morales er en boliviansk politiker, fagforeningsleder og bonde, som var president i Bolivia fra januar 2006 til november 2019, og landets første statsoverhode med bakgrunn fra landets urbefolkning.Morales' presidentperiode innledet en tid med store forandringer i Bolivia. Da han ble valgt i 2005, vakte det oppsikt langt ut over landegrensene, siden han ble den første bolivianske presidenten fra landets urbefolkning.

  Fra wikipedia

 • Andre verdenskrig

  Andre verdenskrig anses som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939–1945.

 • Moral

  Å ha en moral innbærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart).

 • Yijing

  Yijing eller I Ching (Tradisjonell Hanzi: 易經 Forenklede tegn: 易经, pinyin: Yìjīng; norsk Forandringenes bok) er en 2800 år gammel kinesisk tekst.