moral

Å ha en moral innebærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om moral

  Fra SNL

 • moral

  Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av moralske normer som vi burde følge.

 • Evo Morales

  Evo Morales er en boliviansk politiker, fagforeningsleder og bonde, som var president i Bolivia fra januar 2006 til november 2019, og landets første statsoverhode med bakgrunn fra landets urbefolkning.Morales' presidentperiode innledet en tid med store forandringer i Bolivia. Da han ble valgt i 2005, vakte det oppsikt langt ut over landegrensene, siden han ble den første bolivianske presidenten fra landets urbefolkning.

  Fra wikipedia

 • Geert Wilders

  Geert Wilders (født 1963) er en nederlandsk politiker (Partij voor de Vrijheid).

 • Moral

  Å ha en moral innebærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart).

 • Robert Oppenheimer

  Julius Robert Oppenheimer (født 22.