Moralfilosofi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • etikk

  Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig. Etikk er en av de viktigste områdene innen filosofi.

 • Adam Smith

  Adam Smith var en skotsk samfunnsøkonom, moralfilosof og historiker og en sentral tenker i den skotske opplysningstiden. I sin samtid var Smith mest kjent for sin moralfilosofiske teori, Moralske følelser fra 1759. I ettertiden har han blitt langt mer berømt for sin økonomiske teori, Nasjonenes velstand fra 1776, og han omtales iblant som samfunnsøkonomiens far.I en tid der Storbritannia var preget av den tidlige industrielle revolusjonen, studerte Smith arbeidsdelingens økte produktivitet i fabrikksystemet samt det fremvoksende klassesamfunnet, især med tanke på arbeiderklassens vilkår.

  Fra wikipedia

 • Etikk

  Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

 • Karl Poppers filosofi

  Karl Raimund Popper (1902–1994) har satt et stort preg på filosofien.

 • Moral

  Å ha en moral innebærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart).