naturvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om naturvitenskap

  Fra SNL

 • naturvitenskap

  Naturvitenskap er en fellesbetegnelse for empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener, til forskjell fra kulturvitenskap, hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener.Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder. Også geografi, ingeniørvitenskap, jordbrukslære, farmasi og medisinske disipliner hører til naturvitenskapene.

 • Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner er først og fremst kjent som grunnleggeren av antroposofien. Han utviklet Waldorfpedagogikken, som er det pedagogiske grunnlaget for Steinerskolene. Steiner var en forkjemper for utviklingen av et biodynamisk jordbruk og en alternativ medisin. Steiner var også Goethe-forsker og i en årrekke Tysklands ledende teosof.

  Fra wikipedia

 • Naturvitenskap

  Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om naturvitenskap fra Vox Publicas arkiv