naturvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om naturvitenskap

  Fra SNL

 • naturvitenskap

  Naturvitenskap er en fellesbetegnelse for empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener, til forskjell fra kulturvitenskap, hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener.Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder. Også geografi, ingeniørvitenskap, jordbrukslære, farmasi og medisinske disipliner hører til naturvitenskapene.

 • naturfag

  Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap, spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene mer fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og fremst som fysikk, kjemi og biologi.I dagligtale brukes begrepene naturfag og naturvitenskap ofte som synonyme.Faget følger læreplanen Kunnskapsløftet fra 2006 (KL06) som blir revidert i de nye læreplanene i «fagfornyelsen» og innført fra og med skoleåret 2020–2021..

  Fra wikipedia

 • Naturvitenskap

  Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om naturvitenskap fra Vox Publicas arkiv