naturvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om naturvitenskap

  Fra SNL

 • naturvitenskap

  Naturvitenskap er en fellesbetegnelse for empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener, til forskjell fra kulturvitenskap, hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener. Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder. Også geografi, ingeniørvitenskap, jordbrukslære, farmasi og medisinske disipliner hører til naturvitenskapene.

 • naturfag

  Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap, spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene mer fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og fremst som fysikk, kjemi og biologi.I dagligtale brukes begrepene naturfag og naturvitenskap ofte som synonyme.

  Fra wikipedia

 • Fyrstinnen av Asturias’ pris for naturvitenskap og teknologi

  Fyrstinnen av Asturias' pris for naturvitenskap og teknologi (spansk: Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica) er en pris som siden 1981 årlig tildeles for innsats innen naturvitenskap og teknologi.

 • Naturvitenskap

  Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i den levende og ikke-levende naturen.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.

Mer om naturvitenskap fra Vox Publicas arkiv