Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV

  Fra SNL

 • sosiale tjenester

  Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse for hjelpetiltak ved økonomiske og sosiale vansker. Tjenestene drives oftest av det offentlige, men kan også tilbys av for eksempel frivillige organisasjoner, bedrifter eller fagforeninger.Det engelske begrepet social services inkluderer en lang rekke spesialiserte tjenester, gjerne rettet mot grupper med spesielle behov.

 • grammatikk

  Grammatikk er både de regelsystemene som språk er underlagt, og beskrivelsen av disse systemene. Grammatikk kan deles opp i flere undersystemer, som hver er underlagt egne regler.

  Fra wikipedia

 • Arbeids- og velferdsdirektør

  Arbeids- og velferdsdirektør er et embede i Norge som ble opprettet i 2006.

 • Arbeids- og velferdsetaten

  Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og sosialdepartementet.

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.