Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV

  Fra SNL

 • grammatikk

  Grammatikk er både de regelsystemene som språk er underlagt, og beskrivelsen av disse systemene. Grammatikk kan deles opp i flere undersystemer, som hver er underlagt egne regler. .

 • sosialhjelp

  Sosialhjelp er hjelp til personer som er i en vanskelig livssituasjon, og kan blant annet gis i form av penger, råd eller botilbud. Formålet er å bedre levekår og å bidra til sosial og økonomisk trygghet. Kommunene har ansvaret for å gi sosialhjelp, som tilbys ved NAV-kontorene. Om en person skal få sosialhjelp, vurderes ut fra individuelle behov og livssituasjon.

  Fra wikipedia

 • Arbeids- og velferdsdirektør

  Arbeids- og velferdsdirektør er et embede i Norge som ble opprettet i 2006.

 • Arbeids- og velferdsetaten

  Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og sosialdepartementet.

 • NAV

  NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.