Niels Christian Geelmuyden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Niels Christian Geelmuyden

    Fra SNL

  • Geelmuyden

    Geelmuyden er en norsk slekt, opprinnelig fra Nederland. Slekten kom til Norge med Gert Adriansen van Geelmuyden (omtrent 1632–1701), som ble borger i Bergen i 1660. Han var far til sogneprest i Vikør Peder Geelmuyden (omtrent 1660–1723), kanselliråd og stadshauptmann i Bergen, Knud von Geelmuyden (1664 eller 1667–1749), kjøpmann i Amsterdam. Adrian Geelmuyden og kjøpmann i Bergen, Gert Gerritz Geelmuyden (1671–1721).Knud von Geelmuyden var far til Gert (Gerhard) Geelmuyden (1697–1780), som ble sogneprest i Haus og far til sogneprest i Hamre Gert (Gerhard) Geelmuyden (1724–1787) og til generaltollforvalter i Bergen Joachim Christian Geelmuyden (1730–1795), adlet Gyldenkrantz.En yngre sønn av Knud von Geelmuyden var rådstueskriver i Bergen, Hans Geelmuyden (1710–78).

  • Cecilie Skog

    Cecilie Skog er en norsk eventyrer, polfarer, fjellklatrer, forfatter og TV-personlighet. Hun er den eneste kvinnen i verden som har nådd både «de tre polene»; Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest og toppen av det høyeste fjellet på hvert kontinent; Seven Summits. Cecilie Skog og Tore Sunde-Rasmussen er dessuten de eneste nordmenn som har fullført begge varianter av Seven Summits.Skog er utdannet sykepleier, og har studert friluftsliv ved Høgskulen i Volda.