Niels Christian Geelmuyden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Niels Christian Geelmuyden

    Fra SNL

  • Geelmuyden

    Geelmuyden, norsk slekt, opprinnelig fra Nederland. Slekten kom til Norge med Gert Adriansen van Geelmuyden (ca. 1632–1701), som ble borger i Bergen 1660. Han var far til sogneprest i Vikør Peder Geelmuyden (ca. 1660–1723), kanselliråd, stadshauptmann i Bergen Knud von Geelmuyden (1664/67–1749), kjøpmann i Amsterdam Adrian Geelmuyden og kjøpmann i Bergen Gert Gerritz Geelmuyden (1671–1721).Knud von Geelmuyden var far til Gert (Gerhard) Geelmuyden (1697–1780), som ble sogneprest i Haus og far til sogneprest i Hamre Gert (Gerhard) Geelmuyden (1724–87) og til generaltollforvalter i Bergen Joachim Christian Geelmuyden (1730–95), adlet Gyldenkrantz.En yngre sønn av Knud von Geelmuyden var rådstueskriver i Bergen Hans Geelmuyden (1710–78).

  • Jakob von der Wida Geelmuyden

    Jakob von der Wida Geelmuyden, født i Bergen, norsk grønlandspioner. Det bergenske Grønlandskompagniet sendte ham 1723 til Håpets koloni, først som bokholderassistent, men Geelmuyden ble raskt leder av handelen og gav et betydelig bidrag til at Grønland ble en del av det dansk-norske riket. Etter at koloniseringen foreløpig ble oppgitt 1731, var han 1733–44 embetsmann i København og Norge, drev deretter en stor handels- og skipsrederiforretning i Grimstad.