Niels Christian Geelmuyden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Niels Christian Geelmuyden

    Fra SNL

  • Geelmuyden

    Geelmuyden, norsk slekt, opprinnelig fra Nederland. Slekten kom til Norge med Gert Adriansen van Geelmuyden (ca. 1632–1701), som ble borger i Bergen 1660. Han var far til sogneprest i Vikør Peder Geelmuyden (ca. 1660–1723), kanselliråd, stadshauptmann i Bergen Knud von Geelmuyden (1664/67–1749), kjøpmann i Amsterdam Adrian Geelmuyden og kjøpmann i Bergen Gert Gerritz Geelmuyden (1671–1721).Knud von Geelmuyden var far til Gert (Gerhard) Geelmuyden (1697–1780), som ble sogneprest i Haus og far til sogneprest i Hamre Gert (Gerhard) Geelmuyden (1724–87) og til generaltollforvalter i Bergen Joachim Christian Geelmuyden (1730–95), adlet Gyldenkrantz.En yngre sønn av Knud von Geelmuyden var rådstueskriver i Bergen Hans Geelmuyden (1710–78).

  • Cecilie Skog

    Cecilie Skog er en norsk eventyrer, polfarer, fjellklatrer, forfatter og TV-personlighet. Hun er den eneste kvinnen i verden som har nådd både «de tre polene»; Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest og toppen av det høyeste fjellet på hvert kontinent; Seven Summits. Cecilie Skog og Tore Sunde-Rasmussen er dessuten de eneste nordmenn som har fullført begge varianter av Seven Summits.Skog er utdannet sykepleier, og har studert friluftsliv ved Høgskulen i Volda.