Norgeshistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Norges Historie

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Norge i 1814

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok-historie

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok-historie

  Fra SNL

 • Norsk historie fra 1815 til 1905

  Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905. Perioden blir ofte kalt unionstiden.

 • Birgit Borgersen Wiig

  Birgit Borgersen Wiig var redaktør og eier av lokalavisen Øvre Smaalenene. Hun var første kvinnelige medlem i Norsk Redaktørforening, og satt der som eneste kvinne i 25 år. I 1957 ble hun første kvinne som både satt som avisredaktør og aviseier. Wiig engasjerte seg sterkt i kvinnesaken, og på hennes initiativ ble det igangsatt tverrpolitiske aksjoner som førte til en økning i antall kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

  Fra wikipedia

 • Finance Credit

  Finance Credit-konsernet står i sentrum for norgeshistoriens største bedragerisak.

 • Norges historie

  Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen.

 • Opplysningsfilosofene

  Opplysningsfilosofene var representanter for en samfunns- og religionskritisk åndsretning i opplysningstiden.

Mer om Norgeshistorie fra Vox Publicas arkiv