Norsk teaterhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk teaterhistorie

    Fra SNL

  • norsk teaterhistorie

    Norsk teaterhistorie omfatter teater i Norge gjennom omtrent 500 år. De første historiske sporene etter teater finnes i tilknytning til latinskolene på 1500-tallet. På slutten av 1600-tallet kom det omreisende teatertrupper til Norge fra Tyskland og andre land på kontinentet. De dramatiske selskapene ble viktige for etableringen av et norsk, profesjonelt teater på begynnelsen av 1800-tallet.

  • Olav Dalgard

    Olav Dalgard var ein norsk kulturarbeidar, teatermann, filmskapar og litteraturkritikar. Han skreiv den første større teaterhistoria på norsk og det første norske filmteoretiske arbeidet. Frå 1931 var Dalgard litterær konsulent for Det Norske Teatret. Han arbeidde òg med film, og frå 1935 laga han fleire filmar for arbeidarrørsla. Dalgard var journalist i landsmålsavisa Den 17de Mai med litteratur og teater som spesialfelt.