Norsk teaterhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk teaterhistorie

    Fra SNL

  • norsk teaterhistorie

    Norges første profesjonelle teaterscene var Johan P. Strömbergs Christiania Offentlige Theater (også kjent som Det Strømbergske Teater), som åpnet i 1827 etter at det tidligere bare leilighetsvis var gitt offentlige forestillinger, oftest av utenlandske turnéselskaper.Teatervirksomheten i Norge var lenge privatfinansiert. Nationaltheatret søkte om statsstøtte i 1906, men fikk avslag.

  • Alma Isabella Fahlstrøm

    Alma Isabella Fahlstrøm var en norsk skuespiller og teaterleder.  Hun vokste opp i Sverige og Norge, var ansatt ved Christiania Theater i 1879–1895 og ved Nationaltheatret i 1899–1903. Sammen med sin mann Johan Fahlstrøm ledet hun en rekke privatscener i Oslo. De viktigste var Centralteatret i 1897–1899 og Fahlstrøms Theater i 1903–1911. Fahlstrøms Theater hadde med sitt gode personale og delvis ypperlige repertoar stor betydning for norsk scenekunst.