Norsk teaterhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk teaterhistorie

    Fra SNL

  • norsk teaterhistorie

    Norges første profesjonelle teaterscene var Johan P. Strömbergs Christiania Offentlige Theater (også kjent som Det Strømbergske Teater), som åpnet i 1827 etter at det tidligere bare leilighetsvis var gitt offentlige forestillinger, oftest av utenlandske turnéselskaper.Teatervirksomheten i Norge var lenge privatfinansiert. Nationaltheatret søkte om statsstøtte i 1906, men fikk avslag.

  • Olav Dalgard

    Olav Dalgard var ein norsk kulturarbeidar, teatermann, filmskapar og litteraturkritikar. Han skreiv den første større teaterhistoria på norsk og det første norske filmteoretiske arbeidet.Frå 1931 var Dalgard litterær konsulent for Det Norske Teatret. Han arbeidde òg med film, og frå 1935 laga han fleire filmar for arbeidarrørsla. Dalgard var journalist i landsmålsavisa Den 17de Mai med litteratur og teater som spesialfelt.