Norsk Telegrambyrå — NTB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Telegrambyrå — NTB

  Fra SNL

 • Norsk Telegrambyrå

  Norsk Telegrambyrå, norsk presses sentrale nyhets- og billedbyrå, grunnlagt 1867. NTB deleies av flere av de største aktørene i norsk media, inkludert Schibstedt, Amedia og NRK. Sjefredaktør og adm. direktør fra 2004 er Pål Bjerketvedt. .

 • massemedier

  Massemedier er teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene er presse, radio og fjernsyn. De når ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Til massemediene regnes også ukeblader, bøker, tidsskrifter, film, CD-er og Internett.I den trykte pressen og i nyhetsavdelingene i radio og fjernsyn er redaksjonen den sentrale avdelingen.

  Fra wikipedia

 • NTB scanpix

  NTB scanpix (tidligere Scanpix) er et skandinavisk bildebyrå, fra 2011 innfusjonert som en del av Norsk Telegrambyrå.

 • Norsk Telegrambyrå

  Norsk Telegrambyrå, NTB er Norges sentrale nyhetsbyrå.

 • Nyhetsbyrå

  Et nyhetsbyrå er et foretak som produserer og formidler nyhetsstoff, og ofte også bilder, til pressen og andre massemedier.