Norsk Telegrambyrå — NTB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Norsk Telegrambyrå — NTB

    Fra SNL

  • Norsk Telegrambyrå

    Norsk Telegrambyrå, norsk presses sentrale nyhets- og billedbyrå, grunnlagt 1867. NTB deleies av flere av de største aktørene i norsk media, inkludert Schibstedt, Amedia og NRK. Sjefredaktør og adm. direktør fra 2004 er Pål Bjerketvedt..

  • massemedier

    Massemedier er teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene er presse, radio og fjernsyn. De når ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Til massemediene regnes også ukeblader, bøker, tidsskrifter, film, CD-er og Internett.I den trykte pressen og i nyhetsavdelingene i radio og fjernsyn er redaksjonen den sentrale avdelingen.