Objektivitetsideal

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Objektivitetsideal

    Fra SNL

  • nyhetsreportasje

    Nyhetsreportasjen er en sjanger som hører til både reportasjejournalistikken og nyhetsjournalistikken. Den kjennetegnes ved at journalisten rapporterer fra et bestemt sted om en aktuell hendelse eller et aktuelt fenomen. Journalisten bruker sine egne observasjoner og skildrer disse i nyhetsreportasjen, gjerne i tillegg til andre metoder og kilder, som for eksempel intervjuer med aktuelle personer.

Mer om Objektivitetsideal fra Vox Publicas arkiv