Offentlig rom

Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Modell, Rådhusgata 19

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Skoleklasse

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Villa Bjerteli (som Lødding kjøpte i 1937) (Parkveien 19) foran i bilde

 • Bilde: Oslo Museum

  Kaffekanne

  Fra wikipedia

 • Offentlig

  Offentlig – det at noe er offentlig – kan brukes i mange, forskjellige sammenhenger og kan ha flere betydninger: Offentlig, offentlig kjent, offentliggjort og lignende: Det vil si noe som er kjent av allmennheten og av mange personer – i motsetning til bare kjent av én eller få personer.

 • Offentlig rom

  Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til.

 • Sigøynere

  Sigøynere er en bred samlebetegnelse på flere beslektede, historisk omvandrende folk i Europa, som stammer fra det nordlige India, særlig Rajasthan.