Offentlig rom

Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • KORO - Kunst i offentlige rom

  KORO – Kunst i offentlige rom – er statens faglige organ for kunst i offentlige rom, underlagt Kulturdepartementet. Institusjonen har som oppdrag å forvalte kunst i offentlig eie, men virker også som Norges største kunstprodusent; gjennom planlegging, realisering og kvalitetssikring av statlige, fylkeskommunale og kommunale kunstprosjekter over hele landet.

 • antifascisme

  Antifascisme er en transnasjonal politisk bevegelse og et tankesett som fremmer aktiv politisk motstand mot organisert fascisme, nazisme og høyreekstremisme. Sentralt i den moderne antifascismen ligger tanken om at fascistiske bevegelser må stanses gjennom sivile og direkte aksjoner. Dette bygger på antagelsen om at fascistiske bevegelser kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet dersom de får fritt spillerom, slik historien har vist.I praksis utgjør ikke antifascismen en enhetlig politisk ideologi, gruppe eller organisasjon.

  Fra wikipedia

 • Kunst i offentlige rom

  Kunst i offentlige rom (KORO) er en statlig etat under Kulturdepartementet.

 • Offentlig rom

  Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til.

 • Røykeforbud

  Røykeforbud er et forbud mot tobakksrøyking i offentlig rom, også innendørs på restauranter, kafeer, puber og diskoteker.