Offentlig rom

Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Offentlig rom

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Modell, Rådhusgata 19

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Skoleklasse

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Villa Bjerteli (som Lødding kjøpte i 1937) (Parkveien 19) foran i bilde

 • Bilde: Oslo Museum

  Kaffekanne

  Fra SNL

 • KORO - Kunst i offentlige rom

  KORO – Kunst i offentlige rom - er statens faglige organ for kunst i offentlige rom, underlagt Kulturdepartementet.  Institusjonen har som oppdrag å forvalte kunst i offentlig eie, men virker også som Norges største kunstprodusent; gjennom planlegging, realisering og kvalitetssikring av statlige, fylkeskommunale og kommunale kunstprosjekter over hele landet. Organisasjonen ble opprettet ved stortingsvedtak av 30.

 • kipa

  Kipa, kippa, på jiddisk også kalt yarmulke, er en kalott som brukes av jødiske gutter og menn i forbindelse med bønn, religiøse studier og måltider. Mange ortodokse, og alle ultraortodokse, bruker en kipa hele dagen.En kipa kan være av ulik størrelse og farge, av stoff eller heklet, enkel eller brodert, avhengig av hvilken retning innen jødedommen en tilhører.

  Fra wikipedia

 • Offentlig

  Offentlig – det at noe er offentlig – kan brukes i mange, forskjellige sammenhenger og kan ha flere betydninger: Offentlig, offentlig kjent, offentliggjort og lignende: Det vil si noe som er kjent av allmennheten og av mange personer – i motsetning til bare kjent av én eller få personer.

 • Offentlig rom

  Et offentlig rom er rent juridisk et fysisk territorium som alle har tilgang til.

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».