Oljepolitikk

Amerikansk oljepolitikk har en historie som går tilbake til 1800-tallet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Norsk oljehistorie

    Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag.Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner og investerte.

  • striden om oljeboring i nord

    Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring.Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet.