Overvåking

Overvåkning eller overvåking er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr.. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • overvåking

  Overvåking innebærer enhver form for oppmerksomhet rettet mot personlige detaljer med formål om å samle inn informasjon og å påvirke, styre eller kontrollere noen. Det er et gammel fenomen, men med teknologisk utvikling er det nå mulig å samle inn, dele og analysere store mengder persondata som tidligere ikke har vært mulig. Overvåking kan skje fysisk og digitalt.

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor. NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

  Fra wikipedia

 • Organisasjonen mot politisk overvåking

  Organisasjonen mot politisk overvåking er en organisasjon som ble opprettet i kjølvannet av Lund-rapporten og andre avsløringer om politisk overvåking i Norge.

 • Overvåkning

  Overvåkning eller overvåking er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr..

 • Undervåking

  Undervåking (engelsk: sousveillance) er opptak av en aktivitet gjort av en deltaker i aktiviteten.

Mer om Overvåking fra Vox Publicas arkiv