Overvåking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • overvåking

  Overvåking innebærer enhver form for oppmerksomhet rettet mot personlige detaljer med formål om å samle inn informasjon og å påvirke, styre eller kontrollere noen. Det er et gammel fenomen, men med teknologisk utvikling er det nå mulig å samle inn, dele og analysere store mengder persondata som tidligere ikke har vært mulig. Overvåking kan skje fysisk og digitalt.

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor.NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

  Fra wikipedia

 • Dagbladet

  Dagbladet er en norsk dagsavis som utgis på bokmål, grunnlagt i 1869.

 • Organisasjonen mot politisk overvåking

  Organisasjonen mot politisk overvåking er en organisasjon som ble opprettet i kjølvannet av Lund-rapporten og andre avsløringer om politisk overvåking i Norge.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr..

Mer om Overvåking fra Vox Publicas arkiv