Overvåking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor. NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

 • Kystradarkjeden

  Kystradarkjeden var fra 1950-tallet til 2020 et system med radarstasjoner langs deler av norskekysten, som inngikk i Forsvaret. Kystradarene var lenge en del av NATOs infrastruktur, som ledd i overvåking av kystområdene; deretter inngikk de i den nasjonale kystberedskapen, med en tiltagende sivil rolle. Stasjonene i Sør-Norge (Kystradar Sør) ble nedlagt i 2003; de i Nord-Norge (Kystradar Nord) ble i 2016 vedtatt avviklet per 2020.

  Fra wikipedia

 • Arfan Bhatti

  Arfan Qadeer Bhatti (født 9.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr..

 • Riksgrenseloven

  Lov om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen var en norsk lov fra 1950 som regulerte oppmerking og overvåking av Norges riksgrense.Loven ga hjemmel for å fastsette forbud mot overskridelse av riksgrensen, skyting over riksgrensen, fotografering av et naborikes territorium og besittelse eller bruk av fotografiapparat under opphold på grenseområde i en avstand av inntil 1 000 meter fra riksgrensen, samtale eller annet slags samkvem over riksgrensen og fornærmelig adferd ved grensen rettet mot nabostaten eller dens myndigheter.Riksgrenseloven ble fremmet av Utenriksdepartementet ved Ot.prp.

Mer om Overvåking fra Vox Publicas arkiv