Panelet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • spaltepanel

  Spaltepanel er luftet, utvendig utlektet panel av bord med 3–5 mm åpning (spalte) mellom de enkelte bord. Panel som er lagt på denne måten har gode egenskaper når det gjelder å motstå slagregn.Begrepet brukes også om lydabsorbent som er bygd opp av treprofiler med spalter mellom..

 • luftet panel

  Luftet panel er et panel som er utlektet slik at luftsjiktet bak panelet kan bli gjennomluftet, enten ved fri åpning øverst og nederst, eller ved spalteåpninger mellom panelbordene (spaltepanel).Vanligvis er det brukt som utvendig panel, men er også benyttet som innvendig panel i våtrom..

  Fra wikipedia

 • Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA, fra engelsk European Food Safety Authority) er et av Den europeiske unions (EU) byråer, og gir uavhengige vitenskapelige råd og kommuniserer om risiko forbundet med mat.

 • FNs klimapanel

  FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

 • Møbelkonstruksjon med ramme og panel

  Innen trearbeid og møbelsnekring er konstruksjon med ramme og panel (engelsk: frame and panel) en teknikk som er egnet for å konstruere dørblader, innredning eller store flater av ekte treverk.