Panelet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • spaltepanel

  Spaltepanel er luftet, utvendig utlektet panel av bord med 3–5 mm åpning (spalte) mellom de enkelte bord. Panel som er lagt på denne måten har gode egenskaper når det gjelder å motstå slagregn.Begrepet brukes også om lydabsorbent som er bygd opp av treprofiler med spalter mellom..

 • luftet panel

  Luftet panel er et panel som er utlektet slik at luftsjiktet bak panelet kan bli gjennomluftet, enten ved fri åpning øverst og nederst, eller ved spalteåpninger mellom panelbordene (spaltepanel).Vanligvis er det brukt som utvendig panel, men er også benyttet som innvendig panel i våtrom..

  Fra wikipedia

 • FNs klimapanel

  FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

 • Gro Harlem Brundtland

  Gro Brundtland (født 1939), kjent som Gro Harlem Brundtland, er en norsk tidligere lege og politiker (Ap).

 • Løvebakken (TV-serie)

  Løvebakken var et norsk humorprogram som gikk på NRK1 fra 2002 til 2012.