Partilederdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • debatt

  Debatt er ordskifte eller meningsutveksling, diskusjon.En debatt kan foregå etter detaljerte regler, men også foregå nokså uformelt. Jo klarere og viktigere formål en debatt har, jo mer regulert vil den gjerne være.I forsamlinger der en debatt er ment å gå forut for og legge grunnlaget for fattelsen av vedtak, er det derfor klare debattregler. En møteleder påser at reglene følges.For debatter som foregår i ulike diskusjonsfora, som studentsamfunn, foreninger og programmer, som for eksempel partilederdebatter, som sendes på radio, TV eller på nett, er det derimot noe færre og mer løse regler.

 • NRK Super

  NRK Super er samlebetegnelsen på NRKs tilbud til barn på alle flater. NRK Supers målgruppe er barn i alderen 2-12 år.

  Fra wikipedia

 • Arendalsuka

  Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer.

 • Side om side

  Side om side er en norsk komiserie som produseres av NRK, som vises på NRK1, og strømmes på NRK TV. Serien hadde premiere i 2013.

 • Unge Høyre

  Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.