Per-Yngve Monsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fritt Ord

  Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur. Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.

  Fra wikipedia

 • Lars Monsen

  Lars Thorbjørn Monsen (født 21.

 • Per-Yngve Monsen

  Per-Yngve Monsen (født 27.

 • Varsler

  Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.

Mer om Per-Yngve Monsen fra Vox Publicas arkiv