Per-Yngve Monsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Fritt Ord

    Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur. Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.

Mer om Per-Yngve Monsen fra Vox Publicas arkiv