plattformer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om plattformer

  Fra SNL

 • ulykker i petroleumsbransjen

  Det har forekommet enn rekke ulykker i petroleumsbransjen. Grovt sett kan man dele inn i ulykker som har ført til tap av menneskeliv og ulykker som har ført til større utslipp av olje og gass. De største ulykkene har vært havarier, branner og eksplosjoner på plattformer til havs og på land. Artikkelen er en kronologisk oversikt over petroleumsulykker over hele verden fra 1950-årene til i dag..

 • Alexander Kielland-ulykken

  Alexander Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Ulykken førte blant annet til strengere krav til stabilitet og reserveflyteevne for flyterigger på norsk sokkel.

  Fra wikipedia

 • Condeep-plattform

  Condeep-plattform er en type betongplattformer som ble utviklet i Norge for produksjon av olje og gass i Nordsjøen.

 • Halvt nedsenkbar plattform

  Halvt nedsenkbar plattform eller semi (fra engelsk semi submersible rig) er en flytende plattform med et skrog som holdes oppe over havet med søyler med stor avstand mellom og med store tverrsnitt, og som er knyttet sammen av neddykkede pongtonger.

 • Oljeplattform

  En oljeplattform er en konstruksjon satt sammen av et understell av stål eller betong samt ett eller flere plane dekk plassert på understellet.