plattformer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om plattformer

  Fra SNL

 • ulykker i petroleumsbransjen

  Det har forekommet enn rekke ulykker i petroleumsbransjen. Grovt sett kan man dele inn i ulykker som har ført til tap av menneskeliv og ulykker som har ført til større utslipp av olje og gass. De største ulykkene har vært havarier, branner og eksplosjoner på plattformer til havs og på land. Artikkelen er en kronologisk oversikt over petroleumsulykker over hele verden fra 1950-årene til i dag..

 • Alexander Kielland-ulykken

  Alexander Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Ulykken førte blant annet til strengere krav til stabilitet og reserveflyteevne for flyterigger på norsk sokkel.

  Fra wikipedia

 • Alexander L. Kielland (plattform)

  «Alexander L. Kielland» var en norskeid, franskbygd, halvt nedsenkbar plattform i bruk som boligplattform på Ekofiskfeltet, et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen.

 • Oljeplattform

  En oljeplattform er en konstruksjon satt sammen av et understell av stål eller betong samt ett eller flere plane dekk plassert på understellet.

 • Oppjekkbar plattform

  En oppjekkbar plattform (engelsk jackup rigs) er en plattform med et skrog og en eller flere legger som kan beveges opp eller ned relativt i forhold til skroget.De kan være flytende, men er festet til havbunnen når den gjør sin funksjon.