Populærvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Populærvitenskap

  Fra SNL

 • populærvitenskap

  Populærvitenskap er vitenskapelige problemer og resultater fremstilt på en slik måte at ikke-eksperter skal ha mulighet til å fatte dem. .

 • Steven Pinker

  Steven Pinker er en canadisk psykolog og forfatter. Pinker er en innflytelsesrik evolusjonspsykolog som har levert viktige bidrag til blant annet forståelsen av hvordan barn lærer språk, og utviklet teorier om hvordan verb bøyes. Siden 1994 har Pinker vært mest kjent som en fremragende populærvitenskapelig forfatter. Han har publisert seks bøker som alle sammen handler om ulike grunnleggende aspekter ved hva det vil si å være et menneske.

  Fra wikipedia

 • Helene Flood Aakvaag

  Helene Flood Aakvaag (født 1982) er en norsk psykolog, voldsforsker og krimforfatter.

 • Populærvitenskap

  Populærvitenskap betegner bestrebelser på å formidle vitenskapelig kunnskap til lekfolk.

 • Stephen Hawking

  Stephen William Hawking (født 8.