Populærvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Populærvitenskap

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • populærvitenskap

  Populærvitenskap, vitenskapelige problemer og resultater fremstilt på en slik måte at ikke-eksperter skal ha mulighet til å fatte dem.

 • Steven Pinker

  Steven Pinker, canadisk psykolog og forfatter. Pinker er en innflytelsesrik evolusjonspsykolog som har levert viktige bidrag til blant annet forståelsen av hvordan barn lærer språk, og utviklet teorier om hvordan verb bøyes. Siden 1994 har Pinker vært mest kjent som en fremragende populærvitenskapelig forfatter. Han har publisert seks bøker som alle sammen handler om ulike grunnleggende aspekter ved hva det vil si å være et menneske.