Presseetikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag.Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • innholdsmarkedsføring

  Innholdsmarkedsføring, content marketing, er former for markedsføring som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring etterligner gjerne journalistiske sjangere og virkemidler.Innholdsmarkedsføring i trykksaker og i trykte medier har lange tradisjoner.

  Fra wikipedia

 • Carl-Erik Grimstad

  Carl-Erik Grimstad (født 1.

 • Medieansvarsloven

  Medieansvarsloven er en dansk lov fra 1991 som fastslår hvem som i mediene har det strafferettslige og erstatningsrettslige ansvar for innholdet av mediet (kapittel 3 og 4).

 • Yrkesetikk

  Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe.