Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Nationaltheatret

 • Bilde: Norsk kulturråd

  Jeg er forelsket hvisker Rallar-dronningen

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

  Fra SNL

 • privatlivets fred

  Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette. Se nærmere under personvern. .

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare regler som skal hindre misbruk av personopplysninger, men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov..

  Fra wikipedia

 • Bokhandleren i Kabul

  [trenger oppdatering]Bokhandleren i Kabul – Et familiedrama er en sakprosabok skrevet av Åsne Seierstad og utgitt i 2002 på forlaget Cappelen Damm AS. Seierstad mottok Bokhandlerprisen for boken i 2002.

 • Inspektør Lynley

  Inspektør Lynley (orig: The Inspector Lynley Mysteries) er en britisk krimserie som gikk på BBC fra 2001 til 2008.

 • Sergej Lazarev

  Sergej Vjatsjeslavovitsj Lazarev (russisk: Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев, engelsk: Sergey Vyacheslavovich Lazarev, født 1.