Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • privatlivets fred

  Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette. Se nærmere under personvern. .

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor. NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

  Fra wikipedia

 • Amaryllis Fox

  Amaryllis Fox ble født 1.

 • Katarina Flatland

  Katarina Flatland Dobloug (født 7.

 • Sejer

  Konrad Sejer er en fiktiv person i bøker av Karin Fossum, og filmer og tv-serier basert på bøkene.