Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • privatlivets fred

    Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette.Se nærmere under personforfølgelse..

  • Katharina Blums tapte ære

    Katharina Blums tapte ære er en fortelling som ble skrevet av Heinrich Böll i 1974. Originaltittelen er Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. Den ble oversatt til norsk samme år: Katharina Blums tapte ære, eller hvorledes vold avles og hva den kan føre til..