Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Nationaltheatret

 • Bilde: Norsk kulturråd

  Jeg er forelsket hvisker Rallar-dronningen

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

  Fra SNL

 • privatlivets fred

  Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette.Se nærmere under personvern..

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare slike regler som verner individets psykiske integritet, «sinnets fred», men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov.Tidligere har dette blitt kalt personlighetsvern eller personlighetens rettsvern..

  Fra wikipedia

 • Inspektør Lynley

  Inspektør Lynley (orig: The Inspector Lynley Mysteries) er en britisk krimserie som gikk på BBC fra 2001 til 2008.

 • Nelson Mandela

  Nelson Rolihlahla Mandela (født 18.

 • Se og Hør

  Se også Se og Hør (Danmark)Se og Hør er et av Norges største ukeblader.