Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • lov om endring av juridisk kjønn

    Lov om endring av juridisk kjønn er en norsk lov som regulerer endring av juridisk kjønn. Det er en kortfattet lov som definerer hva juridisk kjønn er, hvordan juridisk kjønn kan endres, og hvilke rettslige konsekvenser endring av juridisk kjønn har. Loven trådte i kraft 1. juli 2016, og før dette var ikke endring av juridisk kjønn lovregulert.

  • privatlivets fred

    Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette.Se nærmere under personforfølgelse..