Privatliv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Nationaltheatret

 • Bilde: Norsk kulturråd

  Jeg er forelsket hvisker Rallar-dronningen

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

  Fra SNL

 • privatlivets fred

  Et hvert menneskes privatliv er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene, og det er forbundet med straffeansvar å krenke dette.Se nærmere under personvern..

 • personvern

  Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare slike regler som verner individets psykiske integritet, «sinnets fred», men i videre forstand omfatter personvern også slike regler som verner den legemlige integritet, for eksempel Grunnlovens § 94 om at frihetsberøvelse ikke kan skje uten hjemmel i lov.Tidligere har dette blitt kalt personlighetsvern eller personlighetens rettsvern..

  Fra wikipedia

 • Liberalisme

  Liberalisme (latin: liber; «fri») er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden.

 • Nelson Mandela

  Nelson Rolihlahla Mandela (født 18.

 • Wolfgang Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart (uttales ˈvɔlfgaŋ amaˈdeus ˈmoːtsart, døpt Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart), født 27.