Profesjonalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Profesjonalisering

  Fra SNL

 • profesjonalisere

  Profesjonalisere innebærer å gjøre et yrke til en profesjon. Yrkesgrupper søker å oppnå profesjonell status før å øke yrkets autonomi, status og anseelse. Profesjonalisering kan være en strategi for å oppnå enerett eller monopol for å utføre bestemte arbeidsoppgaver. Profesjonalisering er også knyttet til utvikling av kunnskap og kompetanse. Offentlige myndigheter har derfor vært en pådriver for å profesjonalisere yrker som et ledd i å øke kvaliteten på yrkesgruppens tjenester.

 • historiografi

  Historiografi er utforsking og framstilling av historieskrivinga si eiga historie. Historiografi kan på mange måtar kallast «historie om historie». Historiografien sporar framveksten av historie som eit moderne vitskapleg fag attende til den tyske historiske skulen og historismen på byrjinga av 1800-talet. Det skjedde då ei profesjonalisering av faget.

  Fra wikipedia

 • Emma Ihrer

  Emma Ihrer (1857–1911), opprinnelig Rother, var en tysk politiker (SPD), fagforeningsleder og avisutgiver.

 • Håkon Høst

  Håkon Sverre Høst (født 1956) er en norsk statsviter og forsker I ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.