Profesjonalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Profesjonalisering

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk vegmuseum

  Brakke

  Fra SNL

 • Hærens historie

  Hæren er den eldste av Norges forsvarsgrener. Den moderne norske hær ble etablert av kong Christian 4 gjennom hærordinansen av 18. januar 1628. Selv om den ble dannet innenfor det dansk-norske monarkiet, var Hæren en ren norsk institusjon. Dette forble tilfellet også i unionstiden med Sverige, fra 1814, da forsvarsmakten ble et nasjonalt norsk anliggende.

 • utviklingssamarbeid

  Utviklingssamarbeid er en form for bistand som over mange år ble kalt utviklingshjelp (u-hjelp). Betegnelse for finansielle, materielle og immaterielle overføringer i offentlig og/eller privat regi. Omfatter ofte også personellmessig assistanse til utviklingsland, og det overordnete siktemålet er å bistå mottakerlandene i deres sosiale og økonomiske utvikling, herunder særlig bekjempelse av fattigdom.

  Fra wikipedia

 • Håkon Høst

  Håkon Sverre Høst (født 1956) er en norsk statsviter og forsker I ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

 • Mannskor

  Et mannskor er et kor som består av menn som synger med enten en tenor- eller bass-stemme, og hvor stemmene er ordnet i høye og lave tenorer (1.

 • Økonomifagets historie

  For økonomisk utvikling, se: Økonomi.