Public service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internettilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-tilgang. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

 • TV 4

  TV 4 er en svensk fjernsynskanal. Den ble startet i 1985 som Nordisk Television, med kapital fra blant annet Wallenberggruppen og landbrukssamvirket. Programvirksomheten startet i 1990 som satellittfjernsyn. Etter at Kinnevik-gruppen (som blant sto bak TV 3) hadde kjøpt seg inn i eierselskapet, fikk TV 4 i 1991 konsesjon til å drive over jordbundet nett på linje med Sveriges Televisions to kanaler.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • Jessikka Aro

  Jessika Aro er en finsk journalist som jobber for Finlands public-service kringkaster Yle.

 • Pulitzerprisen

  Pulitzerprisen er en gruppe amerikanske priser som deles ut årlig i over 20 ulike kategorier.