Public service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internettilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-tilgang. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

 • TV 4

  TV 4, svensk fjernsynskanal, startet 1985 som Nordisk Television med kapital fra bl.a. Wallenberggruppen og landbrukssamvirket. Programvirksomheten startet i 1990 som satellittfjernsyn. Etter at Kinnevik-gruppen (som bl.a. eier TV 3) hadde kjøpt seg inn i eierselskapet, fikk TV 4 i 1991 konsesjon til å drive over jordbundet nett på linje med Sveriges Televisions to kanaler.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • New public management

  New public management (forkortet NPM) brukes som betegnelse på en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor.

 • Service des poursuites pénales du Canada

  Service des poursuites pénales du Canada (fransk), eller Public Prosecution Service of Canada (engelsk), er den føderale påtalemyndigheten i Canada, opprettet 12.