Public service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • utekontakt

  Utekontakt er en kommunal tjeneste som driver oppsøkende sosialt arbeid med ungdom og unge voksne. Utekontaktene er profesjonelle tjenester drevet med fagutdannede sosialarbeidere og andre med fagbakgrunn. Frivillige organisasjoner som driver oppsøkende arbeid rettet mot ungdom, for eksempel natteravnene, driver arbeid som frivillige voksne og arbeider dermed ikke som profesjonelle.

 • datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internettilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-tilgang. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • Pulitzerprisen

  Pulitzerprisen er en gruppe amerikanske priser som deles ut årlig i over 20 ulike kategorier.

 • U.S. Public Health Service

  U.S. Public Health Service er en avdeling i USAs helse- og omsorgsdepartement ledet av USAs assisterende helseminister.