Public service

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Serbia

  Som EU-kandidatland overvåkes mediesituasjonen i Serbia av EU. En lang rekke kritikkverdige og problematiske forhold dokumenteres regelmessig uten at EU nødvendigvis har verktøy som er sterke nok for å påvirke situasjonen på en tilfredsstillende måte. I utgangspunkt positive lovendringer må også omsettes for å få virkning, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle.

 • utekontakt

  Utekontakt er en kommunal tjeneste som driver oppsøkende sosialt arbeid med ungdom og unge voksne. Utekontaktene er profesjonelle tjenester drevet med fagutdannede sosialarbeidere og andre med fagbakgrunn.Frivillige organisasjoner som driver oppsøkende arbeid rettet mot ungdom, for eksempel natteravnene, driver arbeid som frivillige voksne og arbeider dermed ikke som profesjonelle..

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et begrep som definerer en kringkastingskanal som en offentlig tjeneste.

 • Pulitzerprisen

  Pulitzerprisen er en gruppe amerikanske priser som deles ut årlig i over 20 ulike kategorier.

 • U.S. Public Health Service

  U.S. Public Health Service er en avdeling i USAs helse- og omsorgsdepartement ledet av USAs assisterende helseminister.