rettsak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Nürnbergprosessen

    Nürnbergprosessen var en rettssak som ble ført i 1945–1946 for en alliert militærdomstol i Nürnberg mot fremtredende politiske og militære ledere i det nazistiske Tyskland. Domstolen var opprettet etter en avtale i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytere. Under domstolen hørte forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser (krenkelse av krigens lover og sedvaner) og forbrytelser mot menneskeheten.

  • portofrihet

    Portofrihet vil si at post fra visse sendere er fritatt for porto. I nyere tid er det mest Postens egen korrespondanse og egne postsendinger som er portofrie. Gjennom internasjonale postavtaler er det imidlertid også portofrihet for blindeskrift og post til og fra krigsfanger og internerte sivilpersoner. Postens sendinger har vært merket ‘postsak’, både de som sendes internt, men også til kundene.