rettsak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nürnbergprosessen

  Nürnbergprosessen var en rettssak som ble ført i 1945–1946 for en alliert militærdomstol i Nürnberg mot fremtredende politiske og militære ledere i det nazistiske Tyskland. Domstolen var opprettet etter en avtale i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytere. Under domstolen hørte forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser (krenkelse av krigens lover og sedvaner) og forbrytelser mot menneskeheten.

 • Liland-saken

  Liland-saken er en norsk drapssak og et av landes mest omtalte justismord. I 1970 ble Per Kristian Liland (1931–1996) dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for å skulle ha drept to menn med øks 22. desember 1969. Drapene skjedde i Fredrikstad, i et hus kalt «Lille Helvete». Liland hevdet at han var uskyldig. I 1976 avviste Høyesterett hans begjæring om gjenopptagelse.

  Fra wikipedia

 • Adolf Eichmann

  Otto Adolf Eichmann (1906–1962) var en SS-offiser i det nasjonalsosialistiske Tyskland og en av de hovedansvarlige for logistikken under holocaust.

 • Paul McCartney

  James Paul McCartney (født 18.

 • Trakassering

  Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.