rettsak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • rettssak

  En rettssak er et alvorlig møte i en domstol som skal avgjøre en sak. Ofte handler det om at noen har brutt loven eller en sak noen er uenige om. Rettssaker ledes av én eller flere dommere. Det er også dommere som avgjør saken. De som møtes i en rettssak kalles parter. Det kan være to eller flere parter i en rettssak. Det finnes to slags rettssaker: straffesaker og sivile saker.

 • Nürnbergprosessen

  Nürnbergprosessen var en rettssak som ble ført i 1945–1946 for en alliert militærdomstol i Nürnberg mot fremtredende politiske og militære ledere i det nazistiske Tyskland. Domstolen var opprettet etter en avtale i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytere. Under domstolen hørte forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser (krenkelse av krigens lover og sedvaner) og forbrytelser mot menneskeheten.

  Fra wikipedia

 • Ella Marie Hætta Isaksen

  Ella Marie Hætta Isaksen (født 1998) er en samisk musiker, skuespiller og aktivist.

 • Fosen-saken

  Fosen-saken er en konflikt om vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag mellom på den ene side reindriftssamene i Fosen reinbeitedistrikt og på den andre side den norske staten ved Energidepartementet og utbyggerne i Fosen Vind og operatørene Statkraft og Aneo.

 • Rettssak

  En rettssak er et formelt møte mellom to motstående parter, ledet av en dommer som etter å ha hørt partenes forklaringer avsier en dom.