Seksualitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Paragraf 213

  Paragraf 213 var den paragrafen i den norske straffelova som kriminaliserte seksuelle handlingar mellom menn. Noreg var eitt av dei siste landa i Vest-Europa som avskaffa lovforbod mot sex mellom menn. Avkriminaliseringa kom som resultat av ein lang prosess der både skjerpingar og avskaffing lenge var blitt diskutert. Fjerninga av paragrafen som kriminaliserte sex mellom menn, og av paragrafen som kriminaliserte sambuarskap utanfor ekteskap mellom personar av ulikt kjønn (paragraf 379), signaliserte ein ny periode i Noreg si rettslege regulering av samliv og seksualitet.

 • skeiv teori

  Skeiv teori eller queer-teori (av engelsk queer theory) er ei fellesnemning på tenkje- og analysemåtar som utfordrar og problematiserer forståing og omgrepsbruk knytt til kjønn og seksualitet. Omgrepet er ei paraplynemning for ulike og til dels motstridande strøymingar som oppsto i universitetsmiljø i USA rundt 1990, og som sidan er blitt eit viktig perspektiv innan internasjonal kjønnsforsking.

  Fra wikipedia

 • LHBT

  LHBT, HLBT eller LGBTQ+ (etter engelsk LGBT) er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

 • Seksualitet

  Seksualitet (fra latin sexus = kjønn) omfatter kjønnslivet og alt som knytter seg til det.

 • Seksuell fetisjisme

  Denne artikkelen omhandler begrepet fetisjisme som det brukes innen sexologi.