Seksualitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • seksualitet

  Seksualitet er et begrep som omfatter kjønnslivet, forplantning, tiltrekning, lyst, fantasier, moral og kulturelle normer. Seksualiteten preger og gjennomsyrer personligheten på en grunnleggende måte. Seksuelle og erotiske følelser, tanker og handlinger utspiller seg i seksualiteten. Seksualiteten følger mennesket gjennom hele livet. Det er holdepunkt for at god seksualitet ikke bare underholder livet, men at mennesker med god seksualitet også lever lengre og er mindre syke.

 • Paragraf 213

  Paragraf 213 var den paragrafen i den norske straffelova som kriminaliserte seksuelle handlingar mellom menn. Noreg var eitt av dei siste landa i Vest-Europa som avskaffa lovforbod mot sex mellom menn. Avkriminaliseringa kom som resultat av ein lang prosess der både skjerpingar og avskaffing lenge var blitt diskutert. Fjerninga av paragrafen som kriminaliserte sex mellom menn, og av paragrafen som kriminaliserte sambuarskap utanfor ekteskap mellom personar av ulikt kjønn (paragraf 379), signaliserte ein ny periode i Noreg si rettslege regulering av samliv og seksualitet.Gjennom paragraf 213 i straffelova var seksuelle handlingar mellom menn eit potensielt lovbrot fram til 1972.

  Fra wikipedia

 • Seksualitet

  Seksualitet omfatter kjønnslivet og alt som knytter seg til det.

 • Seksuell fetisjisme

  Denne artikkelen omhandler begrepet fetisjisme som det brukes innen sexologi.

 • Sexologi

  For tidsskriftet med dette navnet, se Sexologi (tidsskrift)Sexologi er det systematiske studiet av menneskets seksualitet.