Shoghi Effendi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Det universelle rettferdighetens hus

  Det universelle rettferdighetens hus er Bahai-troens øverste valgte organ.

 • Shoghi Effendi

  Shoghi Effendi Rabbání (født 1.

 • `Abdu’l-Bahá

  `Abdu'l-Bahá eller 'Abbás Effendi (1844–1921) var eldste sønn av bahaitroens grunnlegger Bahá’u’lláh, og etterfulgte faren som bahai-leder fra farens død i 1892 til sin egen død i 1921.

Mer om Shoghi Effendi fra Vox Publicas arkiv

 • Lederes metaforer om godt og ondt

  Metaforbruken hos de religiøse og politiske lederne Effendi, Luther King og Mandela er tema for vinneren av tredjepremien i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009....

 • Ungdomspriser om ytringsfrihet utdelt

  Arbeider om Georgia-krigen og om berømte lederes bruk av metaforer ble prisbelønnet i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2009....