speaking

Stutum Speaking er et album med Stutum, utgitt i 1973. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om speaking

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Svalbard museum

  Telefonrør

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Høyttaler

 • Bilde: Telemuseet

  3.2.3 IBM Conventions

 • Bilde: Telemuseet

  3.2.3 IBM Conventions

  Fra SNL

 • aspekt

  Aspekt er måten som en verbalhandling forløper på i tiden, om den skjer durativt (varig), momentant, punktuelt, inkoativt (begynnende) eller iterativt (gjentagende). Norsk har ingen egne bøyningsformer som uttrykker aspekt. Verbene i seg selv kan derimot uttrykke forskjellige aksjonsarter som durativ (sove, sitte), punktuell (gripe), inkoativ (sovne) eller iterativ (gjenta).

 • Frank Sargeson

  Frank Sargeson, newzealandsk forfatter. Ved siden av Katherine Mansfield regnes han for å være den som har bidratt mest til å utvikle novellesjangeren i newzealandsk litteratur. Hans sosialrealistiske noveller preges av minimalisme i form og språk.Tidlig diktning anvender arbeiderklassens språk til å skildre det harde livet for den newzealandske arbeideren i første halvdel av 1900-tallet, f.