speechwriting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om speechwriting

    Fra wikipedia

  • Executive Office of the President

    Executive Office of the President (EOP) er den amerikanske presidentens kanselli og består av hans nærmeste stab og politiske rådgivere, og husholdet i Det hvite hus, presidentens embetsbolig.