Stemmerett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • stemmerett

    Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte aktuelle, løpende avgjørelser.

  • stemmerett

    Å ha stemmerett betyr at man har lov til å stemme i et valg. Den som bruker stemmeretten, er med på å bestemme. Valg er grunnleggende i demokratier.