Stereotypi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Stereotypi

  Fra SNL

 • stereotypi

  Stereotypi er en stereotyp, forutsigbar framstilling eller en inngrodd, vanemessig, forenklet, unyansert forestilling om hvordan noe eller noen er; en fordom. Steroptypi brukes innen flere fagfelt med ulike betydninger, for eksempel: stereotypi – medisin stereotypi – psykologi stereotypi – typografi .

 • stereotypi

  Stereotypi er gjentatt atferdsmønster med lite variasjon, ofte nærmest mekanisk og regelmessig. Stereotypier forekommer ved en rekke lidelser, sykdommer og skader som involverer sentralnervesystemet, for eksempel utviklingshemning og schizofreni. Enkelte ganger kan det bak atferden være et budskap som kan fortolkes og gis en mening som pasienten ikke makter å fremsette på direkte forståelig måte.I overført betydning brukes stereotypi om holdninger som er rigide og stabile uten at de korrigeres av erfaring eller faktisk informasjon..

  Fra wikipedia

 • Blackface

  «Blackface» («svartfjes») er en amerikansk betegnelse på det å male ansiktet svart eller brunt for å karikere eller etterligne personer med mørk hudfarge.

 • Cancel culture

  Cancel culture er en strategi brukt av aktivister som ved hjelp av sosialt press for å utestenge noen beskyldt for å bruke skadelige ord eller handlinger.

 • Stereotypi

  Stereotypi (fra fransk: stéréotype, sammensatt fra gresk: stereos, «fast, solid», og typos, «bilde, symbol») henviser opprinnelig til avstøpning av skriftsats eller klisjé som trykkplate til reproduksjon av bilder, det vil si i overført betydning noe er stivnet i sin form, ensformig, uforanderlig eller noe som ikke er originalt og unikt, men en gjentatt kopi.