Stortingsvalget 2009

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra Virksomme Ord

  • Økologisk årstale 2009

    Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

  • Uforanderlig vrangvillighet

  • A Just and Lasting Peace

    Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America, and citizens of the world: I receive this honor with deep gratitude and great humility. It is an award that speaks to our highest aspirations - that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate.

Mer om Stortingsvalget 2009 fra Vox Publicas arkiv