Stortingsvalget 2009

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økologisk årstale 2009

  Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

 • Uforanderlig vrangvillighet

 • A Just and Lasting Peace

  Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America, and citizens of the world: I receive this honor with deep gratitude and great humility. It is an award that speaks to our highest aspirations - that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate.

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2009

  Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013. Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 prosent av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 prosent.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2021 fikk partiet 26,3 prosent av de avgitte stemmer og 48 representanter. Det var en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2017 og et tap på ett mandat.

  Fra wikipedia

 • Rødt

  Rødt (R) er et norsk politisk parti som ifølge partiprogrammet er sosialistisk.

 • Stortingsvalget 2009

  Stortingsvalget 2009 var et riksvalg i Norge, der det ble valgt delegater til Stortinget for perioden 2009–13.

 • Stortingsvalget 2009 i Hedmark

  Stortingsvalget 2009 i Hedmark ble avholdt 14.

Mer om Stortingsvalget 2009 fra Vox Publicas arkiv